Fredag 20 september 2019

Biologisk mångfald hotas

Låt oss samla oss till att fundera lite över Biologisk mångfald som ödesfråga. 85% av alla ryggradsdjur som lever i sötvatten är borta. Två tredjedelar av flodmusslorna, som filtrerar och renar vatten finns inte mer. Det fattas insekter och de försvinner i oroande takt, siffror mellan 75% 0ch 30% nämns. Varje insekt som bildar ett samhälle eller överhuvudtaget förökar sig ger hopp.

Vad är det som har hänt i vår miljö de senaste 30 åren? Mer plast, mer kemi, mer strålning mer utdikning, effektivisering av odlingsmetoder som utarmar jorden, det är det vi alla kan se. Men det är som om vi saknar förmåga att förstå att de här sakerna sammantaget kan vara något som äventyrar livet på planeten. Minst hälften av livet i havet är borta och likadant är det på land. Påståenden som dessa kan inte längre motbevisas eller negligeras. Hälften borta, minst. Det finns fler faktorer att beakta men jordbruket är en avgörande faktor i skeendet.

Hur länge ska vi leva i odlingslandskapet utan att ifrågasätta det vi ser? Det finns stor anledning att sluta använda bekämpningsmedel och konstgödning i jordbruket. Rakt av.

Det måste vara svårt för dem som gett råd och främjat industrijordbruk att säga; ”Ursäkta men det var ingen bra idé, vi hade fel”, Det har investerats prestige och ekonomi i minst 50 år, volymer har vuxit och priser pressats. Jag förstår detta. Men vi ser ett oönskat resultat. En ekologisk kollaps sker långsamt inför våra ögon.

Överflödet vi tog för givet är borta. Livet är hotat. Mikrolivet i jorden är i stort sett borta och jorden är utarmad på liv. Miljöpartiet skriver i sitt program ” Detta ställer stora krav på en politik som tar hänsyn till naturen på ett helt annat sätt än vad som sker i dag. Sverige måste ta ansvar för de effekter vår produktion och konsumtion har på de ekologiska systemen, både här och i andra länder.”

Jag hoppas fler partier formulerat sig, kolla innan du röstar nästa gång. Arbetet har bara börjat men nödvändigheten blir tydlig för allt fler. Det räcker inte med goda ambitioner, nu måste det bli verkstad, alla partier med ansvarskänsla ansluter sig.

Vi har våra barn och barnbarns framtid i våra händer. De begär handling av oss. Att bortse från tyngden i budskapet om den pågående massdöden och klimatförändringen är för oss obegripligt naivt.

Eva-Lill Nilsson,
Maj-Lis Lindholm,
Marie-Louise Karlberg,
Janette Leinonen
Miljöpartiet i Skövde

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.