Onsdag 21 oktober 2020

Bostadskrisen måste lösas

Färre än 1 procent av Västra Götalands invånare tycker att regeringen har en mycket bra bostadspolitik, och bara en av åtta ger den ens godkänt betyg enligt en Sifoundersökning. Nu måste Västra Götalands riksdagsledamöter hjälpa regeringen att lösa de största problemen på bostadsmarknaden.

Nio av tio svenskar bor i en kommun med bostadsbrist. Andelen unga vuxna som bor kvar hemma ökar kraftigt. Flyttskatten och höga månadskostnader för nybyggda lägenheter hindrar äldre med utflugna barn från att flytta till något mindre. Samtidigt har inte barnfamiljer råd med kontantinsatsen för att flytta till något större.

De samlade effekterna av bolånetak, flyttskatt, skuldkvotstak, risken att amorteringskravet kommer tillbaka och en havererad hyresrättsmarknad gör bostadskrisen akut. Bostadsminister Per Bolund (MP) och finansminister Magdalena Andersson (S) nämner ofta planer på att genomföra en skattereform för bostadsmarknaden, men inget händer.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har i flera rapporter presenterat förslag på hur den svenska bostadspolitiken skulle kunna reformeras. Vi vill därför uppmana Västra Götalands riksdagsledamöter att aktivt driva fyra frågor för att skapa en mer rättvis och fungerande bostadsmarknad:

  1. Sänk flyttskatten kraftigt. Med en kraftigt sänkt eller till och med avskaffad flyttskatt kommer rörligheten på bostadsmarknaden att öka betydligt och frigöra många bostäder.
  2. Trappa ned och fasa ut ränteavdragen. En kontrollerad nedtrappning av ränteavdragen, balanserad med justeringar av andra kreditvillkor, ger en avkylande effekt på priserna i framför allt storstäderna.
  3. Avskaffa det skärpta amorteringskravet för gott. Det skärpta amorteringskravet, som nu är tillfälligt pausat, har slagit hårt mot unga och barnfamiljer, grupper som behöver kunna ta ett bolån för att komma in på bostadsmarknaden.
  4. Sänk trösklarna för unga. Inför ett skattegynnat bosparsystem för unga och ge möjlighet till statligt garanterade startlån vid ett bostadsköp.

Bostadskrisen leder till trångboddhet, ökad ensamhet och psykisk ohälsa samt missade arbets- och utbildningstillfällen. Nu krävs långsiktiga politiska lösningar och Västra Götalands riksdagsledamöter behöver hjälpa regeringen att ta krafttag för att lösa bostadskrisen. Det är bara två år kvar till nästa val, så tiden för Bolund och Andersson är knapp.

Marcus Svanberg, vd, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Nils Sigurd, fastighetsmäklare, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Västra Götaland

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.