Fredag 20 juli 2018

Bra för Sverige och Skaraborg

Fler i arbete, fortsatt stark konjunktur i den svenska industrin, stark ekonomi, ungdomsgarantin uppnådd, reformrik budget för 2018…

När vi nu avrundar år 2017 ser vi många positiva signaler i skyn. Den socialdemokratiskt ledda regeringen kan ta några dagars julledigt med ganska gott samvete. Man kan säga att resultat av året som gått har varit gott.

Det återstår en rad utmaningar för regering och riksdag. Hur får vi bättre ordning på socialförsäkringssystemet igen? Hur kan vi stärka de som står längst från arbetsmarknaden så att de kan få de kunskaper som arbetsgivare efterfrågar? Hur löser vi företagens kompetensbehov? Hur kan vi fortsätta att stärka ekonomin för de pensionärer som har lägst pension?

Vi kan konstatera att efter tre år med en socialdemokratisk regering är möjligheten att möta dessa utmaningar större än då vi tillträdde efter valet 2014. Nu är det ordning på statens finanser igen. Magdalena Andersson har förvandlat det underskott som Anders Borg lämnade efter sig till ett överskott. Detta möjliggör satsningar. Sänkt skatt för pensionärer och höjt barnbidrag är två av de satsningar som kan göras 2018 tack vare detta. Dessutom görs breda satsningar inom vår gemensamma välfärd, som kommer alla invånare till del.

Att Sverige går bra märks också i Skaraborg. Industrin och servicesektorn rullar på för fullt. Det byggs bostäder i många kommuner för att tillgodose det behov som finns. Det byggs skolor och förskolor. Även här har vi utmaningar med företagens kompetensbehov.

Vi har kunnat se hur de stimulanser och satsningar som den socialdemokratiskt ledda regeringen gjort ger resultat. Finns det saker som inte fungerar är vi inte främmande för att förändra. Det viktigaste är att de skattemedel vi satsar ger önskad effekt. Den samlade borgerlighetens förslag är skattesänkningar, sänkta löner och försämrade villkor för de anställda.

Vi vill fortsätta på den inslagna vägen och arbetet går vidare 2018. På valdagen i september avgör du. Då ska du bestämma om du vill se ett enat samlat Sverige som arbetar för minskande klyftor och gemensam välfärd eller ett Sverige med ökande klyftor och sämre välfärd.

Med detta önskar vi alla skaraborgare en god jul och ett gott nytt år!

Carina Ohlsson
Patrik Björck
Monica Green
Erik Ezelius
riksdagsledamöter (S) Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.