Tisdag 28 september 2021

Bra om tystnadskulturen kan undersöks och åtgärdas

Enligt flera utgåvor av tidningen lokal media finns det en tystnadskultur inom Skövde kommun. Det har framställts som något negativt vilket det förmodligen är. Först och främst har själva ordet en negativ innebörd och verkar menligt på arbetsresultaten i kommunen. Egentligen bör sådant inte få finnas i en demokratiskt styrd organisation. Om det kan åtgärdas just på grund av medias uppgifter vore det positivt både för anställda och i senare skede även kommuninnevånare.

Tystnadskultur i andra delar av det svenska samhället förekommer troligen också i viss mån. Kanske finns det mer av sådant utan att man först tänker på det. Före Sverigedemokraternas intåg i politiken skulle man vara mer eller mindre tyst om synpunkter kring invandring och invandringspolitik. Nu är det lite annorlunda. Men finns inte tystnadskulturen i någon mån kvar då man som enskild medborgare söker förstå bakgrunden till de yttringar av social oro, utanförskap och kriminalitet vilka bidrar till otrygghet för boende i ”utsatta områden” i delar av Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro, Linköping med flera orter?

Ett annat område man kan fundera över är sjukvården. Mycket är positivt och annat är fantastiskt med svensk sjukvård – vilket jag själv har fått uppleva. Men får man verkligen vara öppen ifråga om svagheterna, t ex om man efterfrågar behandlingsresultat inom psykiatrisk vård eller om man vill lyfta fram skador av elchocker och biverkningar av psykofarmaka?

L Andersson

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.