Onsdag 7 juni 2023

Bristfällig proposition om strandskyddet

Replik till centern angående strandskyddet: Det är med viss förvåning man kan konstatera att centerpartisterna Ulrika Heie, Tobias Leverin, Ulrica Johansson går ut och försvarar en strandskyddsproposition som socialdemokraterna och miljöpartiet har tagit fram. En proposition som långt ifrån kan uppfylla centerpartiets önskemål om lättnader i landets strandskydd vilket debattörerna själva också beskriver i sitt debattinlägg.

Jag kan väl aldrig tro att centerpartister i Skaraborgs kommuner kan vara nöjda över att endast strandskyddet runt mossar, diken och grävda dammar förändras och där propositionen endast underlättar byggnation i områden där ingen vill bo, och i huvudsak i Norrland. Att Länsstyrelsen lagt in strandskydd runt diken, grävda dammar, mossar, vattenhinder på golfbanor m.m. vittnar än mer tydligt om att Länsstyrelsen inte på något vis ska hantera regler runt strandskyddet. Ingen kan vara nöjd över en såpass bristfällig proposition utom då möjligen socialdemokraterna och miljöpartiet som tagit fram den.

Det finns en bred majoritet i riksdagen för att reformera strandskyddet i grunden och ge kommunerna större inflytande över strandskyddet. Moderaterna förespråkar att ta bort Länsstyrelsen helt i strandskyddsärendena och istället låta kommunerna själva sköta dessa ärenden.

Den här socialdemokratiska strandskyddspropositionen ger istället länsstyrelserna större makt, alltså tvärtemot moderaternas vilja, och i propositionen kan nu till och med länsstyrelserna få makten att dra tillbaka tidigare upphävanden av strandskydd vilket kommer att skapa stora problem framåt. Propositionen innebär att det kommer att bli svårare att bygga i områden som är bebyggda, så som i Skaraborg, och lite lättare i områden i Norrland. Tvärt emot vad utredningen föreslog blir också strandskyddet runt pölar och små bäckar kvar.

Skaraborg har landets två största sjöar med strandskydd på 300 meter och övriga åar och vattendrag har strandskydd på 100 meter i våra områden. Om socialdemokraternas proposition ändå går igenom kommer det om möjligt att bli ännu svårare att bygga i Skaraborg och Länsstyrelsen kommer att få ännu mer makt.

Jag önskar att Ulrika Heie, Catarina Davidsson, Ulrica Johansson och centerpartiet precis som alla andra partier, utom (S) och (Mp), placerar denna dåliga och otillräckliga proposition i papperskorgen och istället sluter upp om att vi får till en snabb utredning som verkligen reformerar strandskyddet och tar bort Länsstyrelsen helt från ärendehanteringen. Det är dags att reformera strandskyddet på riktigt och jag ser framemot att även centerpartiet deltar i det arbetet.

Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamot Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.