Torsdag 21 mars 2019

Centerpartiet tar steget fullt ut i Skara

Folkrörelsepartiet Centern har med sin partiledare Annie Lööf stått starka i kampen mot SD och deras möjlighet till inflytande över svensk politik. Det är säkert många som uppfattat att samma tankar och tongångar funnits i både regionala och lokala politiska församlingar efter årets val. På de allra flesta håll och i de flesta kommunerna har Centern stått upp för sitt partis värderingar och ställningstaganden. Lidköping och Falköping är lysande exempel på att ansvarstagande står i fokus för Centern.

Men i Skara kommun har de egna värderingarna gett vika för löften om makt, uppdrag och arvoden. Den centerpartistiske gruppledaren i Skara, Lars Berg, har genom eget förhandlande eller tyst medgivande tillåtit överenskommelser med SD. Först genom nedlagda röster i valet av kommunfullmäktiges ordförande och kommunstyrelsen. Därefter genom uppgörelser kring uppdrag i de viktiga utskotten under kommunstyrelsen. Enligt NLT den 26 oktober tycker Lars Berg att ”det kan till och med vara en fördel att SD har en plats (i Beredningsutskottet.”)

Centerpartiet hade en avgörande position för att skapa en majoritet efter valet i Skara. Tillsammans med den tidigare politiska ledningen (S V, Mp och L) kunde man skapat den matematiskt enda politiska majoriteten. Centerpartiet var dock inte intresserade av en sådan lösning utan valde att styra i minoritet tillsammans med den gamla Alliansen. För att lyckas med det krävs nu samverkan med SD.

På vilket sätt ska vi ta Centerpartiet på allvar inför kommande samtal om samarbete eller kraftsamling mot främlingsfientlighet. Är det godkänt att samarbeta med SD så länge Moderaterna sköter de fysiska kontakterna eller finns det ett moraliskt ställningstagande hos alla partier att vara på rätt sida av historien?

Vad tycker Gunilla Druve Jansson, som ordförande för Centerpartiet i Västra Götaland och som tillhör Lars Bergs moderatstyrda politiska ledning i Skara kommun?

Fredrik Nordström
gruppledare Socialdemokraterna i Skara

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.