Söndag 19 augusti 2018

Dagar för vård av nära anhörig

Människan har behov av nära relationer och den lilla gemenskapen som familjen utgör är den hörnsten som ett gott samhälle vilar på. Jag anser att samhällets trygghetssystem är utformade utifrån en begränsad syn på vad som är en familj och vårt behov av nära relationer. Familjen omfattar, för de flesta, även för den vuxne en mamma, pappa, myndiga barn, och syskon.

Vårt behov av nära relationer med vår mamma eller pappa slutar inte när vi blir vuxna. På samma sätt slutar inte vårt behov av nära relationer med våra barn när de blir vuxna och vi äldre.

Idag finns en ersättning som Försäkringskassan kan ge till en närstående som avstår från förvärvsarbete för att vårda någon som är svårt sjuk. Den närstående kan vara en anhörig eller annan person som står den sjuke nära. Detta är mycket bra men är inte tillräckligt för att man ska kunna känna att familjen finns närvarande i olika kritiska situationer i livet.

När man till exempel som äldre behöver besöka läkare, vårdcentral, tandläkare eller är i behov av behandlingar av olika slag följer redan i dag vuxna barn med genom att de tar semester eller annan obetald ledighet från arbetet. Det stärker de naturliga familjebanden och tryggheten för de äldre när de kan ha något av sina vuxna barn, eller en vän, med sig vid besöket. I de fall den anhörige inte kan så blir det istället någon från hemtjänsten som följer med.

Det finns i dag ett system för att vara hemma med sitt sjuka barn, i dagligt tal kallat VAB (vård av barn). Jag vill att något liknande införs då övriga anhöriga eller närstående behöver ha sällskap till exempelvis en läkare. Antalet VANA-dagar (vård av nära anhörigdagar) skulle kunna beräknas på samma sätt som tillfällig föräldrapenning, vara behovsprövade, ge rätt till tjänstledighet och exempelvis vara maximalt tio dagar per år. Frågan om utformningen av en sådan reform bör utredas vidare. Om detta har jag motionerat till riksdagen.

Annika Eclund (KD)
riksdagsledamot Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.