Tisdag 21 maj 2019

Delad stress blir minskad stress

Vi vet att kvinnor, även inom industrin, ofta har de mest pressade arbetsuppgifterna och den sämsta arbetsmiljön. Samtidigt vet vi att industrins kvinnor, precis som andra kvinnor, ofta tar det största ansvaret för hem och barn. Därför använder IF Metall årets internationella kvinnodag till att uppmärksamma kvinnors dubbla stress och dubbla skift – på och efter jobbet.

Kvinnor tar ut 72 procent av föräldrapenningdagarna, enligt Försäkringskassan. Även när det gäller vård av sjukt barn och deltidsarbete är kvinnor kraftigt överrepresenterade.

Det här skapar allvarliga könsorättvisor. Yrkeslivet ses fortfarande som männens arena, medan barnen och hemmet ses som kvinnornas ansvar. Det gör att kvinnors arbetsvillkor och arbetsmiljö tillåts vara sämre än mäns – samtidigt som kvinnorna förväntas fortsätta arbeta när de kommer hem från jobbet.

Så här kan vi inte ha det. Om vi delar på stressen blir den mindre för alla.

Marie Nilsson,
förbundsordförande IF Metall.

Avdelningstyrelsen
IF Metall Östra Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.