Måndag 23 juli 2018

Demokrati kräver engagemang

Det märks tydligt att valet närmar sig. Insändare och debattartiklar präglas alltmer av hot och löften från alla håll och kanter.

Några fasas med all rätt över utvecklingen i länder som Ungern, Turkiet och Ryssland. Men att tro att demokratins överlevnad enbart hänger på vilket politiskt parti vi röstar på den 9 september är en överdrift. Idag skulle man i princip kunna rösta på vilket parti som helst. Några radikala förändringar lär det ändå inte bli.

Det som däremot på sikt kan hota vår demokrati är människors alltmer vikande engagemang inom föreningslivet. Efter andra världskriget grundades en stor mängd idrottsföreningar i Sverige. Människor träffades och utövade sina idrotter samtidigt som man engagerade sig i föreningarnas olika styrelser.

Detta engagemang var en förutsättning för att dåtidens ungdomar skulle ha råd med att kunna utöva sina idrotter. En del engagerade sig även inom politiken på ideell basis. Hur ser det då ut idag 2018? Jo, tyvärr lämnar alltfler föreningslivet med kommentaren ”jag har inte tid”.

Då kan man ställa sig frågan: har vi tid med demokrati, eller ska vi fortsätta att betala höga arvoden till ett fåtal människor som har intresset av att fatta de nödvändiga samhällsbesluten!?

Det kanske är dags att inse att våra politiker inte är demokratins framtida hot, utan det är vi själva som är det stora hotet! Varför inte börja se varandra i ögonen igen och ta demokratiska beslut på det sätt som lagt grunden till den frihet vi har, innan det är för sent. Alla kan inte och vill inte bli politiker, men alla kan mer eller mindre bidra till ett starkare svenskt föreningsliv och därmed jobba för ett fortsatt demokratiskt och fritt Sverige!

Pelle Leijon
Småföretagare

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.