Fredag 20 juli 2018

Demokratin hotas från höger

I ETC Växjöeditionen 3 november, kunde man läsa följande rubrik: ”Människorna är ekonomiska enheter i moderaternas värld”. Den citatet leder tankarna till Per T Ohlssons nyutkomna bok, ”1918. Året då Sverige blev Sverige”.

Sverige hade åren 1917 – 1920 en majoritetsregering av liberaler och socialdemokrater, med den liberale humanisten Nils Edén, professor i historia i Uppsala, som statsminister. Denna regering drev igenom den allmänna rösträtten, under benhårt motstånd från högern.

Det var liberaler och socialdemokrater som gjorde Sverige till en demokrati och tog de avgörande stegen på vägen mot det välfärdssamhälle som dagens nyliberaler håller på att förstöra.

När man läser Ohlssons bok kommer ständigt tanken att det borde byggas en liknande, stark regeringsmajoritet för att hantera dagens politiska situation i Sverige. Demokratin och rättvisan är under hot och attack från höger även nu.

I ett anförande, riktat mot högerns motstånd mot kvinnlig rösträtt och försvar för den inkomstgraderade kommunala rösträtten, sa statsminister Edén, enligt citat i Per T Ohlssons bok, att ”den statsuppfattning som icke begriper att våra dagars svenska samhälle måste bygga på människorna och icke på penningen, att den ringe har sin rätt att bevaka lika väl som sin plikt att uppfylla… äro dömda av tiden själv”. (Sidan 75 i boken).

Detta är en principförklaring som är lika aktuell nu som då. Den behöver formuleras på nytt i så god tid före nästa års val att väljarna kan se att det finns förutsättningar för en majoritetsregering efter valet, eller en regering som har majoritetsstöd.

Den principskiljande formuleringen från den liberale statsministern i mars 1918 bör inspirera till insikt om det ohållbara i att, tillsammans med Timbrohögern, försvara den onaturliga idén om ”vinst i välfärden”. Som nationalekonomen Anne-Marie Pålsson visade i en artikel i Sydsvenskan i september ifjol, är detta ett område där aktiebolag inte hör hemma.

Idén till omorganiseringen av den offentliga sektorn kommer från England under Margareth Thatchers period, och undfick det socialdemokratiska dopet genom labourledaren Tony Blair. Den offentliga sektorn skulle bli billigare och effektivare om man införde modeller från den privata marknaden. Det har visat sig inte fungera.

För socialliberaler med respekt för reda och förnuft borde det vara naturligt att höja politikens nivå och göra upp med idéer som de flesta människor ser som felaktiga. Det borde i inte ses som en vänster-högerfråga, utan som en fråga om förnuft och sanning.

Den cementerade blockpolitiken måste brytas. Moderaterna kan inte ha med detta att göra. Inom det partiet är det idag många som finner det angenämare att samarbeta med sverigedemokrater än med socialdemokrater. En blocköverskridande politik, som kan leda till en regeringsmajoritet, är möjlig om socialliberalerna vågar profilera sig tydligare och överge det misslyckade nyliberala experimentet.

Alf Claesson

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.