Onsdag 21 oktober 2020

Demokratins baksida

För cirka sju år sedan hade undertecknad en insändare i flera svenska dagstidningar med rubriken ”Är demokratins dagar räknade?” En av Sveriges största dagstidningar valde då att spetsa till rubriken ”Demokratins era är över”. Frågan känns nog än mer aktuell idag! Debatt och fria ord sidorna fylls allt oftare med insändare från oroade människor över exempelvis administrativt växande Region- och Kommunledningar.

Höga arvoden, nödvändigheten av nytillsatta tjänster, eller behöver Riksdagen ha så många ledamöter för att nämna några synpunkter från allmänheten. Svaren från politikerna är få och oftast oförståeliga av naturliga skäl. För vem inom offentligheten vill ifrågasätta sin egen och kollegors uppnådda position? Förmodligen INGEN! Det är betydligt enklare att ifrågasätta tjänster och arvoden inom det privata näringslivet när resultaten visar rött. Globaliseringen och digitaliseringen skulle ju skapa en bättre och mer sammanhållen värld sas det en gång! Har det blivit så som det var tänkt?

Bygga murar för att begränsa invandring, lämna EU-samarbete, patriotisk småskalighet verkar ligga mer i tiden än intresse för ökad globalisering och sammanhållning. Digitaliseringens framfart inom snart sagt alla områden tycks ingen vilja ifrågasätta av någon anledning, trots att mycket desinformation sprids den vägen. Ordet demokrati där vi alla ska kunna vara med och påverka klingar vackert i de flestas öron. Men till vilket pris?

Demokratins baksida visar sig allt mer och avslöjar att vi alla mer eller mindre har maktbegär!

PELLE LEIJON
Småföretagare

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.