Måndag 19 april 2021

Deponiplats Vättern och Vänern

Hur bör man slutförvara miljöfarliga metaller på bästa sätt för att de inte ska läcka ut till våra livsviktiga vattenmiljöer?

Ett dåligt och kanske mest skrämmande exempel på slutförvaring är försvarets dumpningar av skeppslaster med kvicksilvertändhattar i Vättern. Kvicksilvertändhattarna ligger förvarade i zinklådor. Nu är det hög tid för försvarsmakten att ange vilka andra sjöar de dumpat miljöfarligt avfall i, och hur de tänker sig framtiden.

Försvarsmakten borde ju kunna rädda oss från det hot de själva skapat genom att ta upp dess lådor innan det är för sent.

Vättern som vattentäkt har fått stor uppmärksamhet från olika miljöorganisationer. Först ut på plan var ”Rädda Vättern” år 1987. Men vår största vattentäkt, Vänern, har det varit ganska tyst om – varför?

Gunnar Lundquist

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.