Onsdag 26 september 2018

Dess bättre är det fel

Replik till Gabryjel Blom 5 mars 2018, Skaraborgsbygden

För Vårdföretagarnas medlemsföretag är medarbetarna nyckeln till vård och omsorg med kvalitet. I den senaste Jobbhälsobarometern, som görs av Sveriges företagshälsor, framgår det att privata vård- och omsorgsgivare genomgående har en bättre arbetsmiljö, och enligt SCB är sjukfrånvaron också lägre.

Även lönerna ligger i genomsnitt högre i de privata alternativen. Sjuksköterskor tjänar 1800 kr mer i månaden än sina kommunala kollegor, och undersköterskor med Vårdföretagarnas kollektivavtal tjänar 500 kr mer i månaden.

När medarbetare nu har möjlighet att välja arbetsgivare stärks också villkoren för alla medarbetare i sektorn, oavsett regi. Den möjligheten vill Vänsterpartiet avveckla.

I äldreomsorgen visar undersökningar att kvaliteten i privat driven verksamhet får lika eller högre resultat som den kommunala. Socialstyrelsens senaste undersökning visar att privat drivna äldreboenden har bättre resultat på 18 av 27 kvalitetsparametrar, jämfört med kommunala äldreboenden.

Det regeringsförslag som Vänsterpartiet drivit fram, som dessutom sågats av Lagrådet, innebär att företagens överskott ska begränsas till mellan noll och två procent. I praktiken innebär det tvärstopp för de privata alternativen. En sådan utveckling gynnar varken medarbetarna i omsorgen eller våra äldre.

Håkan Tenelius
näringspolitisk chef
Vårdföretagarna

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
  • vastaspojken

    Låt oss utgå från att Håkan T. har rätt. Den privata sjuk och äldrevården är bättre än den kommunalt drivna! Dessa verksamheter betalas av skattebetalarna! Om då denna utomordentliga vård genererar ett överskott, varför inte investera dessa skattepengar för att göra en bra vård ännu bättre? Varför är det så oerhört viktigt att få plocka ut skattepengar som vinst? Är det strävan efter bra vård, eller vinster som är viktigast. Jag har med en dåres envishet upprepat samma fråga, men får aldrig svar! Varför är Sverige det enda landet i världen där skattefinansierade företag i välfärden inte kan existera om möjligheten att plocka hem vinst begränsas?