Fredag 1 juli 2022

Det bidde inte ens en tumme!

Infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade glatt regeringens satsning för infrastrukturen under kommande år. Den positiva känslan försvinner dock snabbt när man granskar de faktiska förslagen. Delar i förslaget är bra medan annat lämnar mycket att önska. Nödvändiga infrastruktursatsningar som hade underlättat för transporter i stora delar av landet utelämnas, framförallt sådana som underlättat för Västsverige.

I regeringens förslag återfinns vissa projekt medan andra utelämnas helt. Som exempel kan nämnas byggandet av ytterligare ett dubbelspår på sträckan Alingsås – Göteborg.

För Västsverige, Skaraborg och resten av Västra stambanans sträckning är åtgärder mellan Alingsås och Göteborg absolut nödvändiga. Sträckan är en av landets hårdast belastade järnvägssträckor och utelämnas helt från den nationella infrastrukturplanen. Byggandet av dubbelspår skulle öka kapaciteten på Västra stambanan och adressera många av de störningar som finns där idag. Det är därför uppseendeväckande att regeringen väljer att inte göra något åt problemet.

Sverigedemokraterna anser å andra sidan att det nuvarande järnvägssystemet behöver rustas upp. Vi behöver kunna säkerställa driften under årets alla dagar.  Vi anser att vägnätet behöver rustas upp och säkerställa funktionen för den trafik och de transporter som sker där.

Sverigedemokraterna säger också fortsatt nej till det regeringen kallar ”nya stambanor”, det som tidigare var höghastighetståg. Vi anser att det finns betydligt mer angelägna och akuta projekt som behöver genomföras innan höghastighetståg kan komma på tal. Det är en grov felprioritering av regeringen att avsätta 104 miljarder kronor till ändamålet istället för att öka kapaciteten i det befintliga järnvägssystemet.

Med den plan som nu läggs fram kommer det svenska väg- och järnvägsnätet vara i ett sämre skick 2033 än det är idag. Regeringens felprioriteringar är häpnadsväckande och kommer drabba landets resenärer oavsett vilket färdmedel de väljer. Den 11 september är det val, då rekommenderar jag att man lägger sin röst på ett parti som ser, och tar, problemen på allvar.

Thomas Morell (SD)
Trafikpolitisk talesperson

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.