Torsdag 9 juli 2020

Det finns pengar till kommunerna

Det torde väl vara bekant för de flesta att ekonomin i våra kommuner och regioner är kärv, minst sagt. Trots att staten skjuter till ett antal miljarder så kommer detta inte att räcka.

Nu är Coronapandemin inte den enda orsaken till att fram för allt småkommunerna har ekonomiska problem. En del av problemtiken ligger också i det kommunala skatteutjämnings-systemet, där rika kommuner bidrar till fattiga kommuner.

I en utredning som gjorts av Kommuninvest i maj 2020 (Utjämning av kommunalskatterna) konstateras att skatteutjämningssystemet inte tar hänsyn till alla bakomliggande faktorer för att ekonomin ska fungera på ett bra sätt i små kommuner med en liten folkmängd. Den största skillnaden mellan låg- och högskattekommuner är i dagläget 6 kr, vilket för ett hushåll med 500.000 kr i årsinkomst betyder en skatteskillnad på 30.000 kr per år. Sämst ekonomiskt är det för små kommuner med en låg befolkning och en stor yta. En översyn av det kommunala utjämningssystemet bedöms ta för lång tid för att kortsiktigt lösa problemen.

Kommuninvest analyserar flera alternativ. Utredningen rekommenderar att regeringen tar ett initiativ för att inrätta ett särskilt småkommunstillägg som utgår till kommuner med låg folkmängd, dvs under 10000 personer. Kommuner som är gränsfall föreslås få en särskild tröskelhantering. Utredningen rekommenderar ett tillägg på 12 miljoner kronor. Med gränsen 10000 personer innebär detta att 72 kommuner skulle kunna få tillägget.

I Västra Götaland är det bla Karlsborg, Hjo, Töreboda, Herrljunga, Grästorp och Essunga som skulle få del av tillägget. Den totala kostnaden för hela landet skulle bli 864 miljoner kronor.

Som jämförelse kan nämnas att det totala biståndet under 2020 är 5210 miljoner kronor, exklusive bidrag till FN och avgifter till EU.

Det bör alltså finnas goda möjligheter för regeringen till omprioriteringar om man vill underlätta för den svåra ekonomiska situation som de små kommunerna befinner sig i.

För Karlsborgs del skulle 12 miljoner kronor vara ett mycket välbehövligt tillskott och det skulle avsevärt underlätta för att behålla kvaliteten i vård, skola och omsorg.

 

Stefan Hallberg

Sverigedemokraterna Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
Senaste nyheterna
Rekordmånga antagna till distansutbildningar Besök i kloakerna Ett hav fritt från plast är allas ansvar – bli kusträddare i sommar Falköping näst kotätast i landet Charlies teater går mot strömmen Sex av tio använder inte kontanter Louise Grabo (C) tar plats i inflytelserik EU-kommitté Nytt event på Billingen i september Hon kallar sig konstnär 29 konstnärer ställer ut i Skaras skyltfönster