Lördag 13 augusti 2022

Digitalisera inte för digitaliseringens skull

Tekniken utvecklas och det går fort! Det är få i samhället som verkar våga ifrågasätta nyttan med digitalisering inom vissa områden, troligen av rädsla för att hamna utanför!?

Nu verkar det ändå som att forskare börjat ifrågasätta om exempelvis förskolebarn måste arbeta med digitala verktyg över huvud taget! Det har visat sig att hög användning av digitala medier är bland annat kopplat till sämre språkutveckling och skärmen blir en ersättning för relationer.

Vad gör politikerna åt detta växande problem? Jo, politiken försöker tvinga på barnen fler läsplattor! Ett problem med digitaliseringen är att den ibland försvårar mer än den förenklar. Barn lär sig bättre samspel med vuxna än framför en skärm. I teknologins tid är mänsklig kontakt det vi saknar mest. Utvecklingen går inte åt rätt håll i det avseendet!

I stället för att stirra sig blind på ständig utveckling och digitalisering bör resurser läggas mer på mänsklig närvaro. Men det är nog lättare sagt än gjort, eftersom informationssamhällets stora ekonomiska vinnare är just teknikbolagen. Pengar styr ju i stort sett allt på vår glob, vilket vi också påminns om dagligen med rapporter från krigshärjade områden.

En fastighetsmagnat lyckades för några år sedan självfinansiera sig fram till ny president i ett stort demokratiskt land. Blir det en teknikmiljardär som står på tur här näst? Pengar är ju MAKT! Helt klart är att det de flesta kallar för citat riktig demokrati är i alla fall på rejäl tillbakagång runt om i världen, så även i Sverige. Ska dessutom den framtida vården hanteras utan mänsklig kontakt, ja då kan man likna det vid Rysk Roulett. Den som lever får se sägs det!

Pelle Leijon
Småföretagare

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.