Onsdag 26 september 2018

Djurens parti behövs i riksdagen

EU och Mercosurländerna (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay) slutförhandlar nu ett av de största handelsavtalen i EU:s historia som öppnar upp för en enorm nötköttsexport från Mercosurländerna till EU. Det pressar köttpriserna och tvingar djurindustrin inom EU att ytterligare effektivisera köttproduktionen vilket sker på djurens bekostnad. Djurens parti behövs i riksdagen som en tydlig motvikt mot den globala köttindustrin, med ett marknadsvärde på över 700 miljarder dollar.

Sverige subventionerar bönder, inklusive stora djurfabriker, genom bidrag till EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Djurindustrin slukar årligen en mycket stor del av EU:s jordbruks- och regionalstöd på drygt 50 miljarder euro. Djurens parti vill att subventionerna avvecklas. Våra skattepengar ska inte finansiera storskaligt djurplågeri. Det är av största vikt att Sverige även arbetar på EU-nivå för att påverka EU:s import- och exportregler.

I Sverige dödar slakterierna närmare 107 miljoner landlevande djur varje år, enligt Jordbruksverkets nya siffror. Djurens parti vill att utnyttjandet och dödandet av djur ska avskaffas. Det är vi ensamma om i svensk politik. I Sverige är det lagligt att utsätta djur i livsmedelsindustrin för plågsam behandling som mot en hund skulle innebära lagbrott och bestraffning. Detta trots vetskapen om att djur inom livsmedelsindustrin också känner smärta, oro och lidande.

Trots att djurindustrin orsakar enorma mängder växthusgaser adresserar inte andra partier det viktiga arbetet med att minska denna sektor. Vi vill uppmuntra till produktionssätt som ser till den viktiga symbiosen med – och goda relationen till – andra djur och vår natur. Sverige bör stimulera företag med idéer som säkrar – och inte äventyrar – vår planets resurser och allas framtid.

Djurens parti vill genom ekonomiska styrmedel minimera konsumtionen av animaliska produkter, avskaffa subventionerna till djurindustrin och stimulera djurbönder till att ställa om till en vegetabilisk produktion. Dessutom vill vi driva frågan om ett nationellt mål för att minska konsumtionen av djurprodukter.

EU:s kommande handelsavtal med Mercosurländerna eldar på djurindustrialiseringsprocessen vilket ökar lantbruksdjurens lidande. Vi vill vända på den tragiska utvecklingen och istället fasa ut djurindustrin. Nederländska Partij voor de dieren tog 2017 fem mandat i det nederländska parlamentet och även i Australien, Portugal och Storbritannien har djurpartier tagit mandat i parlamenten. I september är det förhoppningsvis äntligen dags för ett djurparti även i den svenska riksdagen.

Johannes Vigmo,
styrelseledamot Djurens parti

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.