Lördag 23 oktober 2021

Drömmen om Skövde som MR-kommun

Västra Götalandsregionen har länge arbetat med att lyfta de mänskliga rättigheterna. Först ut var planen ”För varje människa”. Före sommaren i år har den utvecklats till ”Mål för social hållbarhet 2030”. Västra Götalandsregionen har Sveriges första och fortfarande enda handlingsplan bland regionerna för mänskliga rättigheter, konkreta mål och åtgärder för exempelvis fysisk tillgänglighet, barnets rättigheter, delaktighet, icke-diskriminering och jämlikhet för både invånare och medarbetare.

Såväl kommuner som regioner har grundläggande uppdrag som samhälls-, demokrati- , välfärdsaktörer och arbetsgivare. Tillsammans bildar 49 kommuner och regionen ett lag som tar oss an utmaningen att ge invånarna det goda livet och att stärka utvecklingen i Västra Götaland.

Behöver vi i vår tid med den demokrati som råder i vårt land verkligen tala om rättigheter? För hundra år sedan blev kvinnor myndiga, för hundra år sedan avskaffades dödsstraffet, för hundra år sedan infördes allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män. Ja, om inte tilliten finns gentemot medmänniskor och demokratiska institutioner riskerar samhället att falla isär. Människor måste känna sig trygga och känna att de kan påverka såväl sina liv som samhällsutvecklingen i stort. Två kommuner i landet har tagit fasta på detta och utropat sig som s k MR-kommuner – Lund och Piteå. Dock ingen kommun i Västra Götaland trots först ut i landet med handlingsprogram. Kommunfullmäktige i Lund fattade 2018 beslut om ett systematiskt arbetssätt för arbetet med mänskliga rättigheter. Beslutet gör att Lund, som första stad i Sverige, är en Mänskliga Rättigheter-stad (MR-stad). Man samverkar med företag, föreningar, universitetet och andra aktörer för att positiva åtgärder för mänskliga rättigheter utvecklas och genomförs.

Det är angeläget med ömsesidigt stöd mellan kommuner och region i Västra Götaland för att alla ska få upp ögonen för dessa frågor. Likaväl som det är en rättighet att röra sig i samhället och tryggt kunna mötas ute utan att konfronteras med kriminella gäng, likaväl är det en rättighet att slippa våld, att få god vård, att kunna klara sin försörjning och att mötas av respekt. Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) visar t ex att Skövde ligger bättre till än snittet i riket när det gäller ”Ingen fattigdom” i kommunen. Däremot ligger Skövde sämre till vad gäller ”Jämlikhet”. Här finns en utmaning. Givetvis hänger mycket på det personliga ansvaret men kommunen har att skapa förutsättningarna för att lyckas. Jag skulle med stolthet se Skövde som Västra Götalands första MR-kommun.

Ulla-Britt Hagström (L)
Ordförande för Beredningen för Mänskliga Rättigheter i Västra Götaland

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.