Tisdag 21 augusti 2018

En ansvarsfull jaktpolitik.

Centerpartiet arbetar för en närodlad politik för jakt. Det innebär att ta hänsyn till att förutsättningarna är olika i olika delar av landet och att beslut om jakt ska tas närmare de som berörs.

I Sverige är jakten en folkrörelse med 300 000 aktiva jägare. Jakt ett ansvarsfullt sätt att förvalta våra viltstammar. Centerpartiets jaktpolitik bygger på tilltro till jägarna. Att de tar ansvar för sina vapen, sina medmänniskor och djuren som jagas.

Centerpartiet vill värna legal vapenanvändning. Vi måste skilja på legal och illegal vapenhantering. Legala vapen används sällan för brott. Därför ska jägares och sportskyttars vapenanvändning värnas, bland annat genom snabbare tillståndsgivning. För att motverka illegal vapen­hantering behöver vi skärpta regler mot vapenbrott och bättre samarbete inom EU för att hindra spridningen.

Centerpartiet vill att stammarna av varg, björn, järv, lo och kungsörn ska bevaras. Samtidigt ska vi ta hänsyn till människor som bor och verkar där rovdjuren finns. Licens- och skyddsjakt ska fortsatt vara en naturlig del av rov­djursförvaltningen. Den ska bestämmas regionalt och nationellt – inte av EU.

Rovdjur kan vara ett stort hinder för djuruppfödning. . Angreppen är plågsamma för djuren och kostar både ekonomiskt och emotionellt. En välfungerande rovdjursförvaltning och stängsling är därför viktigt, men det räcker inte. Vi vill att djurägare ska ges bättre möjligheter än idag att skydda sina husdjur och tamdjur mot rovdjursattacker.

Centerpartiet vill ha fler jobb inom jaktturism. Det gagnar jägarkåren och stärker landsbygden. Därför måste det vara enkelt att starta företag inom jakturism och mindre kostsamt att anställa säsongsarbetare.

Jakten ska vara tillgänglig för alla. Jägare med funktionsnedsättning ska därför ha rätt att använda motorfordon. Idag krävs dispens från terrängkörningslagen, jaktförordningen och jaktlagen. Det är för krångligt. Förenkla och korta handläggningstiden för dispens!

Då behövs regelförenklingar så att privatpersoner, offentliga kök, matbutiker och restauranger lättare får tillgång till viltköttet.

Kent Folkesson (C)
distriktsordförande Skaraborg

 

 

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.