Fredag 4 december 2020

En demokratisk rättighet att välja bort 5G!

Ser du fram emot spännande teknik och samtidigt vill känna dig trygg?

Då är 5G inget för dig. Strålningsnivåerna idag, är redan oförlåtligt höga. Vi utsätts för ett gigantiskt experiment och det utan att någon etisk prövning har gjorts. Vi varken vill eller klarar att vara försökspersoner.

Slovenien, Bryssel och områden inom Storbritannien, Frankrike, Italien, Schweiz och USA m fl har redan sagt nej till 5G.

Vi kräver ett gränsvärde för mikrovågsstrålningen (från den trådlösa tekniken) som inte bortser från det väsentliga. Vi utsätts alla för strålningen överallt och hela tiden och även passivt då vi sover. Trots det så gäller gränsvärdet, som man hänvisar till idag, bara för några minuters exponering. Jämför detta med att vistas i starkt solsken i några minuter alternativt dygnet runt.

Det värde som idag används, bryr sig inte om biologiska hälsoeffekter, utan tar endast hänsyn till termiska effekter, dvs om din kropp kommer att värmas upp av strålningen.

Gränsvärdet täcker ett lika smalt område som att till exempel påstå att den enda skada rökning kan orsaka är att man bränner sig på cigaretten.

Sverige utmärker sig genom att tillåta extremt höga nivåer av strålning. Forskarna har sett skador vid mycket lägre nivåer än dagens tillåtna. Professor Lennart Hardell, forskare och tidigare canceröverläkare, med studier av hjärntumör, är en av alla dem som riktar skarp varning inför 5G (se intervju på eloverkanslig.org).

Redan idag vittnar många människor om hälsoproblem av trådlös teknik. Kanske du är en av dem?

Till alla politiker vill vi rikta uppmaningen att lyssna på de forskare som försöker nå fram till er med varningar. Ge oss medborgare rätt att välja en hälsosam livsmiljö.

Ge oss frihet att välja bort 5G!

Elöverkänsligas förening i Västra Götaland

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.