Tisdag 21 augusti 2018

En dyr och osäker energiförsörjning?

Slutreplik till Svensk Energis vd Charlotte Unger Larson debattinlägg  ”Kommuner omyndigförklaras” (27/10 2017)

Larson konstaterar i sin replik att utbyggnaden av vindkraft som nu projekteras bygger på 2016 års energiöverenskommelse är tagen i god demokratisk ordning. Javisst är det så. Men det jag kritiserar är remissförslaget och dess motiveringar. Att Svensk Vindenergi inte har några invändningar förvånar inte.

Man betonar i förslaget att fullgod miljöprövning redan sker idag. Kommunerna har stort inflytande och kan styra lokaliseringen av vindkraft i sin översiktsplanering. Man litar på att kommunerna gör kloka och relevanta bedömningar i tillståndsprocessen.
När kommunerna däremot ska ge slutlig tillstyrkan misstänks de för att ta godtyckliga beslut, har obefintlig förutsägbarhet, de kan utnyttja en felaktig lag som ger rättsosäkerhet m.m. Man påstår att de inte längre är kapabla att kunna bedöma vad som långsiktigt är bäst.

Argumentet som också framförs att Sverige har en felaktig lag håller inte. Politik är att vilja, sade Olof Palme en gång. Viljan, d.v.s. den som får flest röster i val, regerar och driver igenom sina värderingar. Men det är inte säkert att de är ”rättvisa”. Rättvisan är ofta relativ. Rättvisa får då den som bestämmer.
Miljöbalken klassar vindkraft som miljöfarlig. Men regeringsförslaget avser att ändra i den så att man får politisk rättvisa. Rättvisan flyttar från Sveriges landsbygd till Stockholm. När politik överordnas juridik är man på mycket tunn is.

I grunden handlar hela denna fråga alltså om makt. Makt över andras mark. I sin iver att kortsiktigt uppfylla EU:s mål har regeringen inte tid att vänta tills en utvärdering av 2016 års vägledning vid tillstyrkan görs, trots att den ännu knappt har hunnit tillämpats. Jag anser att remissens motivering är så ensidig och vinklad att den inte är trovärdig. Förslaget bör därför i sin helhet avvisas.

Klubbas förslaget däremot igenom pekar allt på att Sverige om 20 år har en dyr och osäker energiförsörjning som till 40 % är beroende av vädret d.v.s. vindkraftsbaserad. Hade syftet från början varit att säkra trygg, förnybar och miljövänlig energiförsörjning på lång sikt, skulle alla partier i god tid före tillkomsten av energiöverenskommelsen ha fått tillgång till ett nyanserat beslutsunderlag, exempelvis en politiskt neutral och fristående konsekvensutredning av vindkraft. I det avseende kan nog vare sig Energiverket eller Svensk Vindenergi svära sig fria.

Gösta Singstrand
fristående debattör

 

 • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
 • Göran Rönning

  Mycket bra artikel från Gösta Singstrand, som klart visar att vindkraftmaffian försöker trasa sönder demokratin i landet, Unger ljuger dessutom värre än en häst travar.

 • Curt Widlund

  Till Charlotte Unger Larson och läsarna.
  Vindkraften dödar stort antal fåglar i Sverige och Europa. 30% av kringboende blir sjuka. Barn får dåliga betyg i skolan för dålig sömn med infraljudet från vindkraften. Skogarna förstörs med vägar, grustag, stentag kraftgator som minskar CO2 upptaget. Insdekter dödas och minskar drastiskt i hela europa Tyskland med 75% där pollenerarna är livsviktiga för människans överlevnad.
  Vi kommer in i en kallare cykel då vindkraften inte kan fungera med nedisade turbiner utan helikopter med 1 m3 hetvatten för avisning av turbinvingarna. Interna avisningen tar ström från stamnätet och innebär en extra belastning på ett vindberoende system.
  Blir det varmare eller kallare behöver vi stabila energikällor med el som kan värma eller kyla.
  Kärnkraft och vattenkraft som vi har nu och tidigare ser fördelen av.