Fredag 25 juni 2021

En klimatbluff? Replik

Om molnigheten minskar på en plats kan man inte ”anta” som du tror att detta gäller för hela jordklotet. Forskning bygger på fakta och inte på tro. Klimatforskning är komplicerat.

Koldioxid som pumpas ner i havet, vadå pumpas? Havet har alltid tagit upp CO2 vilket är nödvändigt för växternas överlevnad, fotosyntesen! Problemet är tyvärr att koldioxid reagerar med vatten och bildar kolsyra vilket tyvärr leder till att pH sjunker i vattnet.

Väder och klimat är två olika saker. Blir det torka på en plats på vår planet så blir inte hela vår planet drabbad.

IPCC – Intergovernmental Panel of Climate Change – är FN:s mellanstatliga klimatpanel som sammanställer det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar. Detta görs bland annat i form av rapporter med hjälp av underlag från tusentals forskare och experter världen över.

SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt (Focal Point) för IPCC, och representerar Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår även att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.

Fakta och inte tro

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.