Fredag 25 juni 2021

En klimatbluff?

Sedan 1983 har SMHI utfört mätningar av den årliga solskenstiden på tolv platser i vårt land, från Kiruna i norr till Lund i söder. I en publicerad kurva över resultaten mellan 1983 till 2020 ser man att Kiruna ökat sin solskenstid från 1 250 till 1 600 timmar per år, Lund visar motsvarande tid från 1 800 till 2 200 timmar. Genomsnittligt har solskenstiden ökat från 1 600 till 1 900 timmar under de 37 åren = trend +0,5 procent per år. (Googla på ”SMHI. Solstrålning i Sverige sedan 1983”)
Detta betyder att molnigheten minskat i motsvarande grad under tiden, och man kan anta att liknande minskning gäller för resten av världen. Detta torde vara den verkliga orsaken till den globala uppvärmningen och den naturliga orsaken till att världshaven blivit varmare.
FN:s Klimatpanel (IPCC) har alltsedan starten 1988 konsekvent utpekat den ökande koldioxiden i atmosfären som orsak till den globala uppvärmningen. Under senare år har man dock fått allt svårare att på trovärdigt sätt förklara den oväntat stora uppvärmningen av haven. Man påstår att all värme från förbränningen av fossila bränslen pumpas ner i haven, att haven tar upp mängder av koldioxid. Se intervjun med Johan Rockström i Aftonbladet 2021-04-07.
Men en minskad molnighet får till följd varmare havsvatten. Havsvatten innehåller även koldioxid och eftersom varmt havsvatten inte kan lagra upp lika mycket koldioxid som kallt, får det som bieffekt en viss ökning av koldioxiden i atmosfären!
IPCC består ju av valda politiker, och så länge man kan skylla uppvärmningen på koldioxiden kan man också hålla på med sitt spel att köpa och sälja ”utsläppsrätter” mellan länderna! Frågan är hur länge man kan hålla på innan sanningen kommer fram? Har världen utsatts för tidernas största klimatbluff?
  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.