Måndag 26 juli 2021

En skam att så många årsrika är undernärda 

Kunskapen om undernäring och äldrehälsa måste öka. Att tillåta att människor är farligt undernärda år 2020 är fullständigt oacceptabelt.

När kostvetaren Malin Skinnars Josefssons disputerade vid Uppsala Universitet var hennes doktorsavhandling en ljudlös larmrapport: hon visade att sex av tio patienter inom äldrevården är undernärda eller löper risk för undernäring. Andra rapporter visar att mellan 40 000 och 75 000 årsrika människor svälter i Sverige, i detta nu. Hundratals personer i varje län far sannolikt så illa att de riskerar att dö inom kort. Detta är alarmerande siffror. Liberalernas krav att stoppa äldres undernäring är viktigare än någonsin.

Vi liberaler vill se ett samarbete mellan vårdcentraler, sjukhus och kommuner. Munhälsans direkta koppling till undernäring gör att tandvården behöver vara en självklar del av detta arbete. Vi måste samarbeta för att nå resultat, så enkelt är det, och tydligen så svårt. Förrädiska diken mellan kommun och region måste motverkas.

Alldeles för många kommunala hemtjänstutövare saknar fortfarande rutiner för att förebygga och behandla undernäring bland de äldre – så får det inte vara. Dietister och arbetsterapeuter är nyckelspelare, men de är på många håll alldeles för få. Kunskapen om undernäring och äldrehälsa måste öka i både hemtjänst och i äldreboenden. Äldre patienters vikt och näringsbehov måste följas, specialistvården måste få sprida sin kunskap och vi måste säkra att sjukvård, hemtjänst och äldreboenden alla får veta när kostbehov förändras.

Studier över hela världen visar att insatser mot äldres undernäring ger bättre hälsa och livskvalitet, sparar vårddygn, motverkar infektioner och minskar behovet av läkemedel. Ett samhälle mitt i en pandemi kan inte stillatigande låta gamla människor vara sårbara för infektion och sjukdom. Halvdant arbete leder till lidande, men skapar också stora kostnader. Ett land med växande vårdköer och vårdplatsbrist måste undvika varenda sjukhusinläggning – människor ska kunna vara friska i sina egna hem, inte behöva sjukvård på grund av undernäring.

Vi vägrar acceptera att årsrika människor är undernärda i Sverige år 2020. Ett värdigt liv ska vara en självklarhet för oss alla, oavsett ålder.

Lina Nordquist, social- och sjukvårdspolitisk talesperson (L)

Barbro Westerholm, äldrepolitisk talesperson (L)

Anita Afzelius-Alm, Liberala seniorer Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.