Måndag 17 januari 2022

En väckarklocka för funktionshinderpolitiken

Replik till insändaren Hur uppmärksammades Funktionshinderdagen:

En artikel från Föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU Skaraborg uppmärksammar att lera familjer upplever ett utanförskap. Det är ett tecken på ett hårdare klimat i samhället, trots en framtidsutveckling där vi önskar att alla ska vara med och känna gemenskap. I artikeln framkommer att familjer får slåss för sina barns behov och känner sig glömda av kommuner.

Det finns flera exempel på att stöd och hjälp stramats åt. I LSS-lagstiftningen har kommunerna ansvaret utom vad gäller punkten Råd och stöd som är regionens ansvar. Försäkringskassan har från år 2014 tills idag beviljat ca 3 000 färre vad gäller personlig assistans. Vissa kommuner tar då över och ger ändå samma stöd. En tredjedel av dessa får  i stället stöd genom Socialtjänstlagen med betydligt färre timmar. En tredjedel får inget stöd. Vad gäller ledsagning och kontaktperson anser kommunerna ofta behovet tillgodosett. År 2013 fick nio av tio bifall. I år får nio av tio avslag generellt i Sverige.  Antalet blinda personer som beviljas ledsagarservice minskade enligt Socialstyrelsen från 2 484 personer år 2010 till 974 personer i fjol.

Artikeln hänvisar till konferens från Myndigheten för delaktighet och Länsstyrelsens uppdrag för genomförande av funktionshinderpolitiken. Ja, vi brukar vara med på dessa dagar, antingen som politiker eller som ordförande i referensrådet till vårt kommunala Funktionshinderråd. Personligen var jag också med i den debattkväll som Funktionsrätt Skaraborg anordnade. Jag inser att vi har mycket att göra för att uppnå vår vision om det goda livet för alla i Västra Götalandsregionen och i våra kommuner.

Som ordförande för Beredningen för Mänskliga rättigheter i Västra Götalandsregionen har jag också möjlighet att delta i Samråd funktionshinder med föreningar. Vi har mycket kvar att göra på flera områden. För mig är det bästa att i olika sammanhang ställa frågan: – Har man tänkt på att personer med funktionsnedsättning kan vara delaktiga? Ett universellt tänkande där utgångspunkten är att det som är bra för en person med funktionsnedsättning är bra för alla. Då blir det mindre komplicerat. Så ett varmt tack för artikeln! Den behövs som en väckarklocka.

Ulla-Britt Hagström (L)
Ordförande för Funktionshinderrådet i Skövde.

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.