Onsdag 11 december 2019

Energi en oändlig resurs

Alla resurser som har setts som oändliga har överexploaterats historiskt. Idag har vi omfattande problem med klimatförändringar mestadels sprungna ur en överanvändning av fossila bränslen. Den mänskliga egenheten att överexploatera gemensamma resurser sitter antagligen djupt rotat i vårt genom. Men sedan egenskapen formulerades som en del av en ekonomisk teori på sent 1960-tal borde vi haft möjlighet till eftertanke. The tragedy of the commons eller som det blev på svenska allmänningens dilemma beskriver de mekanismer som driver mänskligheten att överexploatera allmänna eller för den delen fiktivt oändliga resurser. Googla gärna för mer kunskap.

Jag tänkte fördjupa mig i just energi som en sådan ”fiktiv” oändlig resurs och då speciellt i formen av el. För att inte mina fysiklärare skall sätta morgonkaffet i halsen vill jag påpeka det självklara att energi inte kan förbrukas utan bara omvandlas.

Det är just omvandlingen till en energiform av för oss en användbar form (El) som är i sig en besvärlig process. Omvandlingen från kemisk bunden energi i uran till elektrisk energi medför enorma problem, en utbyggnad av vindkraft i tillräcklig mängd kanske inte är tänkbar. Samma med solceller, fossila bränslen fungerade inte visade det sig.

Vi måste helt enkelt börja se tillgänglig energi som en ändlig resurs. En resurs vars utnyttjande måste regleras. Idag regleras den främst genom ett pris som subventioneras i tillväxtens tecken.

Nya innovationer som till exempel maskinlärningstekniken (AI) borde granskats för att se om de ur ett energi- och klimatperspektiv är försvarliga. Idag behandlas energi i en användbar form som en oändlig resurs. Dock har intresserade forskare i USA mätt och beräknat den mängd koldioxidutsläpp som går åt för att skapa ett fungerande mindre AI-nätverk. Den är mer än vad fem (5) medelstora bilar skapar. Idag ser många AI som lösningen på allt – men vad skall vi avstå för att komma dit? Mer sjukvård eller något annat kanske.

Internetanvändandet i Sverige skapar större koldioxidutsläpp än flygandet i Sverige. Ändå är det flygandet som framförs som en av de mest klimathotande verksamheterna. Ingen eller nästan ingen tar upp problemet med el-användandet i samband med internetuppkopplingen. En serverhall för t.ex., Facebook drar lika mycket ström som en större stad i Sverige.

Att se elektrisk energi som en allmän resurs att utnyttja utan reglering bör upphöra. Låt oss beräkna energiåtgången för de olika internettjänster som vi använder och begränsa oss. Alternativet är att höja elpriset så att det får effekt på användandet. Det skulle drabba hushållen samt påverka tillväxten negativt. Men enligt teorin om allmänningens dilemma så fungerar bara en nyttjandet av en allmän resurs om den regleras.

Så låt oss börja fundera på vad vi egentligen behöver använda elektrisk energi till innan den behöver regleras för hårt.

Miljöpartiet de gröna

Peter Sögaard (Språkrör)

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.