Onsdag 11 december 2019

Enkla jobb och flygskam

Migrationsverket har i år fattat beslut om att bevilja arbetstillstånd för 6000 utländska bärplockare. De flesta kommer från Thailand som ligger ca 800 mil från Sverige, vilket sannolikt innebär att man flyger hit för att plocka bär.

Nu infinner sig ett par frågor med anledning av Migrationsverkets beslut.

Vad jag har förstått av debatten rörande att få nyanlända i Sverige i arbete, så krävs det ett stort antal s k ”enkla arbeten”. Man kan ju fundera över om Migrationsverket tycker att bärplockning är ett för kvalificerat arbete för våra nyanlända. För varför skulle man annars bevilja arbetstillstånd för 6 000 thailändare, istället för att säkerställa att få ett antal nyanlända i arbete och därmed sänka kommunernas kostnader för försörjningsstöd.

Vidare kan man konstatera att ur miljösynpunkt är detta helt förkastligt. Varje resa tur och retur till Thailand genererar 3,9 ton koldioxid per person. Det motsvarar att köra en medelstor bil från Malmö till Sydafrika.

Det är märkligt att vår Miljöminister som annars är på hugget när det gäller sugrör av plast och vår egen flygskam inte reagerar. Här kan man verkligen tala om ett ”lose-lose” förhållande både när det gäller att få nyanlända i arbete och negativ påverkan på vår miljö.

Stefan Hallberg
Sverigedemokraterna Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.