Fredag 20 juli 2018

Enklare för vägsamfälligheter!

Undersök möjligheten att låta en enskild vägsamfällighet att ändra andelsförhållandet på sin väg genom ett beslut med kvalificerad majoritet på sitt årsmöte.

Det förslaget har jag lagt i en motion till riksdagen. Det händer mycket på landsbygden, inte minst i Skaraborg, och då krävs det att också landsbygdens folk själva får en möjlighet att skapa rättvisa förutsättningar för de boende.

För en tid sedan fick jag ett brev från en medlem i en vägsamfällighet utanför Valtorp i Falköpings kommun. Hon efterfrågade möjligheten att införa samma system som i Finland vad det gäller förändring av andelar i en vägsamfällighet.

En stor del av landets allmänna vägsystem är enskilda vägar. Vägens underhåll och skötsel är en fråga för de fastighetsägare som finns utmed vägen. De har en andel i vägen utifrån en rad olika parametrar; storlek på gården, permanent eller fritidsboende, antal personer i hushållet, med mera. Om det krävs mer pengar än det bidrag man får från det offentliga så ska dessa kostnader fördelas enligt det antal andelar fastighetsägarna har.

Det är Lantmäteriet som såväl inrättar som beslutar om ändringar av andelstalen. Detta för att de ska vara rättvisa och följa regelverket. Bekymren idag är främst två; att Lantmäteriet inte hinner med och att det är en stor kostnad för vägsamfälligheten att få en förändring.

Detta innebär att det finns en mängd vägsamfälligheter där andelstalen inte stämmer. Man väljer att inte göra en förändring av ovan nämnda skäl.

För många föreningar kan kostnaden för en andelsförändring överstiga den totala kostnaden för vägunderhållet under flera års tid. Det kan innebära att vissa ligger och betalar enligt värden som inte stämmer då fastigheter såväl kan ha tillkommit som försvunnit sedan andelstalen fastställdes.

Jag tycker att regeringen ska göra en översyn av befintligt regelverk. Om nu inte den statliga myndigheten hinner med och dessutom tar ut en kostnad som gör att samfällighetsföreningar avstår från att göra en ny fördelning får andra lösningar hittas. En möjlighet kan vara att genom kvalificerad majoritet fatta beslut på årsmöte och sedan skicka in till Lantmäteriet för registrering.

Som boende på landsbygden vet jag vilken nytta samfällighetsföreningarna gör. Jag inser också vikten av att andelsfördelningen i en samfällighet stämmer. Då måste vi hitta en smidig och rättvis lösning i en tid då den svenska landsbygden genomgår både snabba och stora förändringar.

Patrik Björck
riksdagsledamot (S)
Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.