Måndag 23 juli 2018

Ett skattedilemma

Det finns alltid pengar och ”alltid” skall någon annan betala. Det var uttalanden som figurerade i slutet av 1960-talet och tack lov verkar dessa ord ha tystnat.

En f d finansminister uttalade i pressen (Dagens Industri) 10/4 2018 något som ger anledning till nya funderingar; denne föreslog att skatten på arbete skulle sänkas och att fastighetsskatten bör införas på nytt. Vill man stimulera sysselsättningen vore en sänkning av vår mycket höga skatt på arbete (löntagarnas skatter inkl arbetsgivaravgifter) helt rätt enligt ekonomisk forskning.

Av två onda ting vore återinförande av den förhatliga fastighetsskatten ett alternativ. Om man beskattar fasta tillgångar är ett bakomliggande antagande att priserna på tillgångarna kommer att stiga, vilket vi alls inget vet något om.

En fastighetsskatt ”bestraffar” fastighetsägare för något som inte har inträffat och kanske aldrig kommer att inträffa. Men visar inte f d finansministerns uttalande hur komplicerad och ibland nästan absurt frågan kring med beskattning kan bli?

Högskoleekonom

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
  • vastaspojken

    Nationalekonomi är ingen vetenskap.Det verkar fungera så att någon ekonom framför en idé som de flesta tror på. Får sedan vederbörande Ekonomipriset till Nobels minne, då leker alla ”Följa John”. Sedan 70-talet är det Milton Friedmans epistlar som gäller. Låt ekonomiska klyftor öka, det ska så småningom gynna alla. Nu börjar vi se facit. Klyftorna ökar drastiskt, Sverige ligger i täten på det racet. Vi beskattar arbete hårt, men har tagit bort många skatter. Arvs-, Gåvo-, Förmögenhets-, och Fastighets-skatter är borta. Skatt på kapitalinkomster är låg!
    Tax Foundation (USA:s Skattebetalarnas Förening) rekommenderar Sverige för investerare som vill undvika skatt! Sedan delar jag insändarens förundran över en f.d. finansministers omsorg om ekonomin. Det borde han tänkt på tidigare!