Fredag 20 juli 2018

Ett tryggare samhälle för barn och unga

I ett anständigt samhälle tar politiken ansvar för att unga människor får hjälp när de mår dåligt. Sedan 1980-talet har den psykiska ohälsan hos unga ökat stadigt. Barns och ungas utsatthet är ett växande samhällsproblem som kräver ett större politiskt ansvarstagande.

Den tekniska utvecklingen har radikalt förändrat våra sociala liv. En telefon i ett barns jackficka innebär en möjlighet till inbjudningar till nästa kalas, att kunna prata med kusinerna i andra delar av landet eller att kunna se favoritartistens senaste Youtubeklipp.

Tyvärr innebär den också en större risk att utsättas för hat och hot än tidigare. Undersökningar visar att var tredje ung utsatts för någon form av kränkning på nätet. Elaka kommentarer, ryktesspridning och hot som är långt bort från de vuxnas ögon. Dessa kränkningar riskerar att bli en plåga som sätter djupa spår i unga människor och lämnar många föräldrar med en känsla av maktlöshet.

Barn och unga som mår dåligt behöver professionell hjälp och stöd. Familjer ska kunna lita på att de i livets mörkaste stunder får hjälp av välfärdssamhället. Psykiatrin behöver därför bli mer tillgänglig och finnas närmare människor. När det är barn som mår dåligt är det extra viktigt att de snabbt kan få hjälp. Om inte barn och unga som mår dåligt kan få stöd och hjälp kan konsekvenserna bli allvarliga. Det är därför inte acceptabelt att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin växer, trots att barn och unga mår allt sämre.

Centerpartiet vill öka tryggheten för barn och unga i hela landet bla genom:

  • 300 miljoner kronor per år för att korta köerna och öka tillgängligheten i barn och ungdomspsykiatrin
  • Skärp straffen för sexualbrott mot barn, främst genom höjda miniminivåer
  • Slopa preskriptionstiderna för sexualbrott mot barn

Att begå ett sexualbrott mot ett barn hör till en av de alla mest avskyvärda handlingarna en människa kan göra. Detta måste också avspegla sig i samhällets reaktion på dessa brott. Om förövarna döms till för låga straff kan det upplevas som ytterligare en kränkning av brottsoffret. Det kan också leda till en känsla av att samhället inte ser allvaret i de brott som begåtts.

Centerpartiet vill därför se skärpta straff för vissa brott av särskild allvarlig karaktär. Det gäller bla sexualbrott mot barn. Trots upprepade lagändringar använder inte domstolen hela straffskalan ens i ärenden där de hårdare straffen är motiverade.

De ändringar som tidigare gjorts har syftat till att just skärpa straffen, men den effekt lagstiftaren sökte har i många fall uteblivit. Då krävs att politiken tar ansvar för att skärpta straff också ska bli verklighet för de brottslingar som begår dessa allvarliga brott. Centerpartiet vill därför se ytterligare en översyn av lagstiftningen för att nå en tydlig förändring i straffmätningen.

För vissa särskilt allvarliga brott är preskriptionstiden borttagen. Det gäller dock inte vid sexualbrott mot barn. Centerpartiet anser inte att de brottslingar som begått dessa handlingar ska skyddas av tiden och därmed kunna gömma sig och på så sätt undkomma straff. Vi vill därför slopa preskriptionstiderna för sexualbrott mot barn.

Susanne Andersson,
2:e vice ordförande Centerpartiet Skaraborg

Therese Qvarfordt,
ledamot Centerpartiets distriktsstyrelse Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.