Onsdag 11 december 2019

EU måste öka klimatbistånd till fattiga

För ett år nåddes kulmen av en svensk sommar präglad av extremer: omfattande skogsbränder härjade, skörden var den sämsta på decennier, lantbrukare tvingades nödslakta sina djur och det rådde vattenbrist. I framtiden i klimatförändringarnas spår kan detta bli vardag.

Runtom i världen slår klimatförändringarna ännu hårdare mot redan utsatta befolkningar. Sudan plågas av ökenutbredning. I Bangladesh hotas människor och odlingar av återkommande översvämningar. I Somalia med grannländer pågår just nu en omfattande torka som hotar miljontals människor med matbrist. När människor inte längre kan försörja sig på jordbruk drivs de på flykt.

Vi som undertecknat denna debattartikel representerar två organisationer med olika verksamhet. Sveriges Imamråd är en samlingsplats för många av Sveriges imamer. Islamic Relief är en biståndsorganisation som genomför insatser världen över. Klimatfrågan är dock ett av de områden där våra intressen möts.

Imamrådet ser allvarligt på klimatförändringarna, inte minst eftersom ett kärnbudskap inom Islam är att leva hållbart och ta hand om jorden. Principer om enhet, balans och ansvar går som en röd tråd genom koranen.

Islamic Relief är en humanitär organisation som finns i över 40 länder. Vi ser att de som påverkar klimatet minst är de som drabbas hårdast, och har för att bygga motståndskraft startat klimatklubbar och planterat träd i Kenya, byggt solpaneler i Sudan och stöttat människor till nya inkomstkällor i Niger.

I EU pågår förhandlingar om hur stort unionens bistånd ska vara perioden 2021–2027. Biståndet minskade 2017 till strax under 0,5 procent av bruttonationalinkomsten. Nu har Europaparlamentet föreslagit en höjning till 0,7 procent.

Världens fattiga måste få stöd i anpassningen till ett nytt klimat, och kompenseras vid förluster orsakade av klimatkatastrofer. Därför är det viktigt att EU beslutar om en ökad biståndsbudget som gör skillnad för de som drabbas hårdast.

Mohammed Mohsen,
kommunikationschef Islamic Relief

Khaled Eldib,
ordförande Imamrådet och imam vid Stockholms moské

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.