Måndag 19 augusti 2019

EU satsar på landsbygden

När EU bildades var det som ett resultat av ett stort misslyckande under första halvan av 1900-talet då två världskrig höll på att fullständigt krossa vår världsdel. Man enades om att utveckla ett ekonomiskt samarbete mellan fler och fler nationer. Om nationer samarbetar om tillväxt och jobb kan risken för nya krig undvikas. Att mötas i sammanträdesrum och försöka komma överens är mycket bättre än att slåss på slagfält.

Efter en period inom EU kom alltmer högljudda krav på att ekonomiskt samarbete måste kompletteras med stöd för att utveckla landsbygden, framför allt för att säkra livsmedelstillgång och för att säkra geografisk sammanhållning i en stor världsdel. Idag är huvuddelen av EU:s budget jordbruksstöd, forskning, regional utveckling och även stöd för social sammanhållning. Många intressanta satsningar för att hjälpa mindre orter i stora förändringar är centralt inom EU.

Stora satsningar som ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde skulle vara helt otänkbara att genomföra utan stöd från EU:s regionalfond. Även exempelvis Grön integration i Götene, Stadsnära Lantgård i Lidköping eller Hangelösa Lantlig habilitering hade antagligen aldrig blivit av utan EU-stöd. Vätgassatsningen i Mariestad har tillkommit tack vare EU-stöd. Totalt omfattar regionalfonden och socialfonden 1,5 miljarder kronor under nuvarande sjuårsperiod i vårt län.

Det finns också forskningsmedel inom EU som ofta kommer landsbygden till del via viktiga samarbeten. Därutöver tillkommer satsningar på jordbruket. Totalt i vårt län erhåller jordbruket ungefär 1,5 miljard kronor årligen eller drygt 10 miljarder kronor för hela sjuårsperioden. Det är en slags lön till jordbrukare för att hålla öppna landskap och förse oss med sunda livsmedel.

På senare år har stödet till jordbruket minskat till förmån för ökade satsningar på annan typ av landsbygdsutveckling, det sk Landsbygdsprogrammet som stödjer bredbandsutbyggnad eller satsningar på biogasproduktion.

Mängder av små och stora projekt för att utveckla landsbygden är en central del av EU. Därför är det viktigt att vi som är verksamma på landsbygden verkligen röstar i EU-valet.

Det är ett sätt att markera att EU:s prioriteringar i fråga om jordbruk och landsbygdsutveckling är viktigt.

Kristina Jonäng (c )
kandidat till Europaparlamentet

Ulrika Heie (c)
riksdagsledamot

Gunilla Druve Jansson (c )
ordförande Centerpartiet i Västra Götaland

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.