Måndag 19 augusti 2019

Europa orsakar flyktingströmmar

Replik till inlägg från Stefan Hallberg (SD) i Skaraborgsbygden 11 februari.

 

Hallberg tar upp dagens situation i Afrika och orsaken till den. Jag sympatiserar inte med Sverigedemokraterna och vår grundinställning går på tvärs. Jag hävdar att européernas framfart är grundorsaken till dagens flyktingströmmar.

När européerna gav sig ut på erövringståg till Afrika mötte de en kultur som var helt avvikande från den europeiska. Hos oss hade människor med liknade språk och kultur slutit sig samman och bildat stater medan det i Afrika var stammarna som bildade grunden för samverkan. När européerna lade under sig områden i Afrika kunde man inte administrera dem utifrån stammarna utan ville skapa stater.

Därför samlades man i Berlin och drog upp godtyckliga gränser på en karta över Afrika och skapade på så sätt afrikanska stater. Gränserna kunde gå genom nomadernas strövområden och de kunde föra samman stammar som legat i fejd med varandra i generationer för att tillsammans bilda en stat. Det var ingen bra grund för statsbildning men européerna var duktiga administratörer och hade till sin hjälp soldater som kunde slå ner tendenser till revolt. De europeiska ledarna var även duktiga på att berika sig och sin släkt på urinvånarnas bekostnad.

När européerna drog sig tillbaka hade de inte utbildat afrikanska ledare i administration och dessa hade inte heller tillgång till samma militära maktmedel vilket medförde sämre möjlighet att styra. Det område de ny ledarna var likvärdiga sina företrädare var att berika sig själva och sin släkt. Detta medförde dels avundsjuka och dels att gammal fiendskap mellan stammarna blossade upp med inbördes strider som följd. Många afrikaner bor sedan lång tid tillbaka i flyktingläger utan något framtidshopp.

Även i Asien har européerna medverkat till gränsdragningar som skär rätt igenom olika folkgruppers områden.

Påståendet att indianernas generösa invandringspolitik ledde till katastrof för dem själva är helt horribelt då européerna kom med vapen i hand och tvingade sig in.

En till familjen närstående dam, som i år fyller 85 år, får mycket hjälp från kommunens hemtjänst med sex besök varje dag för att hon enligt egen vilja ska kunna bo kvar i sin bostad. Den anmärkning hon har är att personalens svenska har stark brytning och är svår att förstå.

Min tanke är: Hade någon kommit alls om vi inte haft invandrare?

Åke Svensson
Götene

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
  • vastaspojken

    Åke Svensson har beklagligt nog rätt! Vid Berlin-konferensen som nämns var ingen från Afrika med. Efter konferensen fanns bara två fria stater i Afrika. Liberia i väster och Abessinien (Etiopien) i öster. Resten var uppdelat som kolonier mellan européerna. I Mellanöstern lider vi ännu av Sykes-Picot avtalets gränsdragningar. Vi vet inte hur situationen varit utan kolonialperioden. Men vi vet alltför väl vad den lett till!