Onsdag 15 augusti 2018

Falköping förstör åkermark för all framtid

Hur tänker våra politiker, tjänstemän och myndigheter när man ödelägger Sveriges bästa jordbruksmark på Falbygden för all framtid???

Detta pågår för fullt och har pågått en längre tid.

Denna vår självdränerande jordbruksmark bestående av längst ned ett stenlager därefter ett lager av söndermald kalksten och 10.000 års mullbildning och odling. Konstruktionen gör marken bördig och tålig mot både torka och väta.

Enligt miljöbalken skall vi främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö. En rent brottslig verksamhet alltså.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation har varnat för att vi bara har 60 år av jordbruk kvar om den odlingsbara jorden fortsätter försvinna i samma takt som idag.

Man menar att tiden är knapp och efterfrågan enorm och påpekar att det tar 1000 år för tre centimeter jord att bildas. Nuvarande verksamhet är alltså helt ansvarslös.

Enligt Sveriges lantbruksuniversitet försvinner jorden idag mellan 10 till 20 gånger snabbare än takten som jorden hinner bildas. Varför protesterar ingen?

Enligt föreningen ”Den goda jorden” behövs 1,1 hektar mark för att försörja en person med mat.

Den tillgängliga jordbruksmarken i Sverige är för närvarande 3 466 562 hektar till 9 900 000 personer. Ett personantal som dessutom ökar hela tiden.

Frågan är, hur länge kan vi fortsätta att importera 45-50% av vårt behov från en värld som lider brist på allt och hur kan Falköpings kommun fortsätta förstöra den bästa av åkermark i ett rasande tempo helt i onödan, när situationen ser ut som ovan?

Skyll inte på att vi inte har något annat att ta till. Vi har stora förtätningsmöjligheter, höghusbebyggelse och hela Mössebergsplatån att ta till. Och varför var det så fantastiskt viktigt med HM:s hitkomst. De hann ju knappt hit innan de skämde ut sig med att importera kläder från Kina som de sedan eldade upp. Vilket slöseri med jordens resurser!

Samtliga inblandade i denna åkermarksförstöring borde ställas till svars. Kanske något att tänka på inför kommande val.

Ovandal

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
  • vastaspojken

    Det sorgliga är att den förstöring av jordbruksmark som insändaren påtalar är global. Vi bygger vägar och städer på den bästa av jordar. Därmed inte sagt att man gör rätt i Falköping, när man bygger på bra matjord! Glömmer aldrig ett besök i Kina i början av seklet. Läste in mig lite på fakta om landet. På 1950-talet hade Kina 0,18 ha odlad jord per capita. När vi var där 50 år senare hade arealen halverats till 0,09 ha. Kineserna köper jord i Afrika nu. Om insändarens siffror stämmer har vi svenskar ung. 0,35 ha per person, det är för lite. Odlingsbar jord kommer att bli en bristvara, inte minst pga klimatförändringar som kommer att begränsa möjligheterna att odla mat!