Lördag 23 oktober 2021

Familjeveckan ska ge föräldrar lika möjligheter

För den som inte har möjligheten att jobba hemifrån eller ta en längre lunch är familjeveckan en viktig reform. Socialdemokraterna gick till val på att under mandatperioden skapa möjligheten för föräldrar som arbetar att få mer tid med sina barn. Nu föreslår regeringen att familjeveckan införs under år 2022.

Pandemin har tydligt visat det vi vetat under en längre tid. Personalen i svensk välfärd har på många håll för få kollegor, orimlig arbetsbörda och inte tillräckligt bra arbetsvillkor. Likaså har de inte haft möjligheten att arbeta hemifrån. Det gäller också en rad andra löntagare – industriarbetare, poliser, byggare, butikspersonal, busschaufförer och många fler.

För den som kan arbeta hemifrån, som har flexibla arbetstider, kan ta en extra lång lunch, som har flextid eller som kan jobba igen missat arbete under kvällen är det inte problem att följa med sitt barn till tandläkaren. Men det är också förutsättningar och arbetsvillkor som många arbetare inte har.

Familjeveckan innebär att alla arbetande föräldrar som har barn i åldern 4 till 16 år får möjligheten att plocka ut 6 dagar (3 dagar var för föräldrar med gemensam vårdnad och 6 dagar för den som har ensam vårdnad) extra om året för att på så sätt kunna förenkla vardagspusslet och skapa mer tid med sina barn.

Det handlar om rättvisa. Vi vill underlätta för alla de som kämpar med att kombinera arbetslivet med familjelivet. För de som inte kan jobba hemma när skolan eller förskolan är stängd. Idag används semesterdagar, arbetare sänker sin arbetstid eller tackar nej till jobb.

Att moderater och representanter från Timbro skriker högt om att familjeveckan är en onödig reform förvånar ingen. Det handlar om vilka man företräder. Högern har aldrig stått på svenska löntagares sida. Vi socialdemokrater driver politik som gynnar vanligt folk, den arbetaren som inte kan arbeta hemifrån eller den föräldern som idag känner att vardags- och arbetslivet inte går ihop och för alla de barn som förtjänar mer tid med sina föräldrar, oavsett vilken bransch föräldrarna arbetar i.

Vi socialdemokrater har till skillnad från den svenska högern alltid drivit på krav som skapar möjligheter till ett liv vid sidan av arbetet. Det har gynnat varje enskild arbetande individ men också svensk utveckling och företagsamhet. Sedan vi vann striden om åtta timmars arbetsdag har produktiviteten i Sverige blivit tjugo gånger högre.

Åren har gått sedan vi införde åtta timmars arbetsdag, men att vi är många föräldrar som upplever vardagen stressig och som känner att vi inte har tillräckligt med tid för att umgås med våra barn är ett faktum. Familjeveckan är bra politik som kommer göra skillnad för alla som får välfärden och samhället att fungera.

Erik Ezelius (S)
Riksdagsledamot

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.