Fredag 25 juni 2021

Får polisen prioritera bort delar av sitt ansvar?

Tidningen skrev intressant 21/5 om polisens insatser under rubriken ”Många trafikbrott under polisens kontroller”. Det gällde en trafikinsats i västra Skaraborg. Men den kommun jag bor i (Skövde) är det ett slags anarki i trafiken och ser knappast att polisen tar sitt ansvar på allvar. Jag vistas dagligen i trafiken och ser ofta bilister som underlåter att blinka, korsar heldragen linjer, kör mot enkelriktat eller inte håller säkerhetsavstånd eller cyklister som kör på trottoarer. Vår lokala polis har informerat mig om att man under ett helt år inte lagfört en enda bilist i vårt polisområde för just underlåtelser att blinka trots att jag ser dessa underlåtelser dagligen.

Under ett par veckors tid rapporterade jag själv lagöverträdelser till polisen vilka jag noterade i trafiken i närområdet. Sådana inträffade dagligen i Skövde tätort. Efter ett tag ringde polisen mig och på ett vänligt sätt förringade problemen och gav mig uppfattningen att man helst inte ville ha fler sådana rapporter.

Jag känner väl till att polisen har mycket att ta itu med, men är det rimligt och lagligt att en myndighet på eget bevåg prioriterar bort vissa stadgade arbetsuppgifter som är demokratiskt beslutade? Här kommer ett citat av f d undergeneralsekreteraren för FN:s internrevision OIOS och chefen för Riksrevisionsverket Inga-Britt Ahlenius; ”En stat som inte levererar vad den är satt till riskerar att förlora medborgarnas förtroende”. Frågan är om inte Ahlenius har helt rätt?

Observant

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.