Onsdag 30 november 2022

Fastighetsägarna ser Nils Holgersson som en påminnelse

Under förra veckan presenterades årets Nils Holgerssons rapport som genomförts sedan år 1996. Det är driftskostnader för värme, vatten, fastighetsel och renhållning som man studerar i rapporten. Det är grundläggande nyttigheter i alla bostadshus och ingår i hyran hos våra bostadshyresgäster.

Vi från Fastighetsägarna har tidigare framfört vikten av taxornas nivåer då taxor blir en allt större andel av driftskostnader trots vårt ständigt pågående arbete med effektiviseringar.

Årets rapport visar på kraftigt ökade taxekostnader vilket oroar oss från Fastighetsägarna. Siffrorna är nämligen en jämförelse mellan år 2021 och 2022, vilket innebär att året med rekordinflation ännu inte i det här fallet påverkat. Om man studerar Skaraborg kan vi konstatera att de totala taxekostnaderna i undersökningen ökar mellan 10,1 procent till 19,5 procent i de 15 kommunerna.

Inflationen under innevarande rekordår lär ha påverkat många ökade kostnader. Detta gör att vi blir än mer oroade med tanke på att dessa förändringar först syns i kommande års rapport.

Skaraborg ligger fortfarande bra till i rapporten i relation till andra delregioner men trenden är att vi tappar platser vilket innebär att våra taxekostnader ökar mer än andra. Vi önskar nu samarbeta kring nya tankar och idéer för hur vi skall vända trenden och istället börja klättra igen!

Alma Ohlin
Ansvarig Näringspolitik
Fastighetsägarna i Skaraborg

David Larsson
Kretsordförande
Fastighetsägarna i Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.