Tisdag 30 november 2021

Fattigpensionärer eller ökat klimatbistånd

Regeringen har nu, utan att blinka, beslutat att fördubbla det svenska klimatbiståndet till 15 miljarder kronor, dvs man höjer biståndet med 7,5 miljarder kronor. Dessa 15 miljarder är utöver det ordinarie bistånder på 52,6 miljarder, vilket innebär att Sveriges bistånd för närvarande uppgår till 67,6 miljarder.

Sverige har idag drygt 300 000 fattigpensionärer, varav en stigande andel hemlösa. Att lyfta Sveriges fattigpensionärer till EU:s fattigdomsgräns, 12 300 kr/månad, beräknades 2019 kosta cirka 4,5 miljard per år.

Om Regeringen nu fördubblar klimatbiståndet med ett belopp som väl överstiger detta, så kan det knappast vara brist på pengar som gör att man inte lyfter Sveriges fattigpensionärer. Man struntar helt enkelt i dem, trots Socialdemokraternas prat om solidaritet och rättvisa så är det viktigare att tillfredsställa Miljöpartiet, för att på så sätt kunna sitta kvar vid makten. Det är viktigare att leka ”humanitär stormakt” i världen än att tillgodose människors basala behov här hemma. Det är kränkande mor Sveriges fattigpensionärer.

Frågan blir så mycket mer brännande eftersom Riksrevisionen tidigare konstaterat att de 52,6 miljarder i bistånd som SIDA disponerar till stor del lämnas ut utan kontroll och utan att man  ser vilka effekterna blir.

Nu är det inte bara Sveriges fattigpensionärer som har problem, utan många av Sveriges kommuner, särskilt de små i Norrlands inland, brottas med stora ekonomiska problem. Om hela biståndet enligt ovan fördelades lika över Sveriges alla kommuner skulle det räcka till ett bidrag på 640 000 kr per dag. PER DAG. Man behöver inte vara någon raketforskare för att kunna förstå vad det skulle betyda för tex Bjurholms kommun med knappt 2 400 innevånare. Bara hälften skulle innebära ett jättelyft för kommunen.

Jag har sagt det förut och säger det igen. Det är dags att prioritera om användningen av svenska skattebetalares pengar och i första hand låta pengarna gå till att täcka de behov vi har här hemma. Vi har, oaktat vad Regeringen säger, tillräckligt med bekymmer att lösa här hemma.

Stefan Hallberg
Sekreterare SD Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.