Tisdag 21 maj 2019

Finns inga svenska IS-krigare

Islamiska staten i Irak och Syrien, vanligen förkortad IS är en slags statsbildning som inte fått internationellt erkännande. Men oavsett i vilken grad denna stat erkänts så har det funnits människor som sett sig själva som medborgare i Islamiska staten i Irak och Syrien.  De personer som utvandrat till denna stat från andra länder borde då räknas som IS-medborgare.

Sålunda borde de svenska medborgare som valt att åka till Syrien och Irak anses ha lämnat Sverige och deras medborgarskap upphöra. Svensk lag godkänner inte att man kan vara medborgare i Islamiska staten i Irak och Syrien och Konungadömet Sverige samtidigt.

Myndigheterna i Sverige har uppmanat sina medborgare att inte åka till de områden där IS håller till. Flyttar man av fri vilja från Sverige till ett mot Sverige fientligt inställd stat då borde man gott kunna hävda att det svenska medborgarskapet avslutats. Det finns folk som är medborgare i Islamiska staten i Irak och Syrien och som tidigare varit svenska medborgare. Men en tidigare, en före detta, svensk medborgare är inte att betrakta som svensk.  Vi ska med andra ord inte ta tillbaka någon person som varit med i IS!

Henrik Andersson

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.