Fredag 2 juni 2023

Fler vargar ska skjutas

Att tidigare regeringar i nära samverkan med aktivister på myndigheterna låtit den svenska vargstammen öka explosionsartat är ytterligare ett problem som denna regeringen har fått ärva.

Anledningen till att jag talar klarspråk och konstaterar att myndighetsaktivism bidragit till vargens ökning och utspridning är helt enkelt för Naturvårdsverket har struntat i de riksdagsbeslut som tagits.

Redan 2013 beslutade riksdagen om att en gynnsam bevarandestatus för varg i Sverige ligger på en intervall mellan 170 och 270 individer. SD har varit tydliga med att den svenska vargstammen borde ligga vid golvet och inte taket inom denna intervall, samt öppnat för att lägstanivån kan sänkas.

Folkviljan som manifesterades i det riksdagsbeslutet har dock aldrig blivit verklighet trots att det sedan dess genomgående funnits stöd för det i Sveriges riksdag – skyldiga till det är i huvudsak Naturvårdsverket påhejade av Miljöpartiet.

Nu har vi dock äntligen en regering som avser att ta frågan på allvar och så sent som i Ekots lördagsintervju den sjätte maj konstaterade Landsbygdsminister Peter Kullgren att vargstammen behöver halveras. Det är en bra början enligt Sverigedemokraterna och det är positivt att det redan förra säsongen skulle skjutas rekordmånga vargar men det räcker inte.

Avskjutningstakten behöver öka och så även det lokala inflytandet över vargstammen. Det är inte naturligt eller rimligt att vi i Skaraborg har så pass mycket varg att minst en letat sig in i Skövdes stadskärna. Jag såg den själv utanför Science Park Skövde fredagen den 14 april och på jaktmarkerna intill där jag är uppvuxen syntes varg så sent som lördagen den sjätte maj.

Den uppenbara risken med att inte gå folkviljan tillmötes i vargfrågan är att människor riskerar att ta saken i egna händer. Detta är naturligtvis olyckligt och någonting som måste undvikas. Däremot förstår jag, och delar, den frustration som uppstår när man märker vargens framfart och dess påverkan på inte minst älgstammen och hur det begränsar traditionell hundjakt. Att denna frustration sedan tilltar när man röstar på partier som vill minska vargstammen utan att detta sker (trots riksdagsbeslut i frågan!) är naturligt.

Just därför måste denna regeringen leverera på såväl tidigare riksdagsbeslut som utfästelser i valrörelsen och långt innan dess. Sverigedemokraterna kommer att vara en drivande kraft för detta med ambitionen om en kraftig avskjutning av varg – inte minst i Skaraborg.

 

Tobias Andersson
Ordförande SD Skaraborg
Riksdagsledamot SD

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.