Torsdag 25 februari 2021

Fokus på personalen

Covid-19 pandemin har inneburit stora påfrestningar och ökad arbetsbelastning för många av Västra Götalandsregionens medarbetare. Och det inom många fler områden än de som oftast syns i media. Det är lätt att förstå att de som jobbar på vårdcentraler, akutmottagningar, infektionsavdelningar, intensivvårdsavdelningar och ambulanser dragit ett tungt lass, men det är många fler som både fått jobba mycket övertid och helt ställa om sitt arbetssätt: biomedicinska analytiker som sköter provtagning och labb, logistiker som skött materialhantering så att allt nått ut till rätt avdelning i rätt tid och inköpare som sett till att regionen fått material som behövts.

Kommunikatörer (som för övrigt ofta ifrågasätts behovet av) som har sett till att information kring riktlinjer, kontaktpersoner, fattade beslut och övriga snabba förändringar förmedlas internt och externt. Och glöm inte alla chefer som kämpat för att klara bemanning, schemaläggning och samtidigt stötta sin personal. Västra Götalandsregionen har ca 55 000 medarbetare och det är omöjligt att nämna alla personalkategorier, men vi politiker är fullt medvetna om vilka insatser ni har gjort för oss som bor i Västra Götaland under pandemiåret 2020. Därför tog vi i december beslutet om att ge samtliga medarbetare en julbonus på 1500kr. Och jag vet att det inte är i närheten av vad ni egentligen är värda. Men det är ändå en gest för att visa att vi är tacksamma och stolta över er insats.

Inom politiken arbetar vi alla med olika ansvarsområden. Det är ingen skillnad under pandemin, mer än att vissa frågor får och ska få mer fokus just nu. Några har fokus på vård och vaccinering, andra på tillgänglighet och trygghet i kollektivtrafiken eller hur regionen kan stötta näringsliv, besöksnäring och kultursektorn i denna svåra tid. Mitt område är personalfrågor och där finns mycket att fokusera på just nu. En av mina största farhågor är hur vi ska klara att ge de medarbetare som slitit hårt den återhämtning som de så väl behöver. Värst är att även efter covid-19 kommer arbetsbelastningen sannolikt vara fortsatt stor på grund av det uppdämda vårdbehovet. Personalutskottet beslutade därför i december att ge HR-direktören i uppdrag att återkomma med förslag till hur sjukvårdens medarbetare kan avlastas arbetsuppgifter för att ge tid för och stärka möjligheterna till återhämtning. Mycket fokus kommer att behöva läggas på frågor kopplade till arbetsmiljö och återhämtning. En viktig del i bättre arbetsmiljö är att vi tar tillvara på de bra saker som skett under pandemin. Jag tror på att flytta ut beslutsmandatet till medarbetarna, det ger både högre känsla av delaktighet, större engagemang och snabbare och bättre resultat. Jag tror också på att vi måste se över hur vi kan minska administration på alla nivåer för att åstadkomma mer tid för dem inom vården som träffar patienter.

Västra Götalandsregionen har under våren 2020 erbjudit en extra ersättning om 500 kronor för medarbetare som arbetat hela pass i skyddsutrustning på avdelningar med inneliggande covidpatienter, parkeringsavgifterna för medarbetarna har slopats, en vinterersättning har utgått på liknande sätt som under sommaren. Då har medarbetare fått 160kr/timme plus övertidsersättning när de tagit extra arbetspass som varit svåra att bemanna. Vinterersättningen har kunnat ges under december till januari men nu tittar förvaltningscheferna på en eventuell förlängning. I januari tog Personalutskottet ett beslut om att ge HR-direktören i uppdrag att föra en dialog med förvaltningarna samt de fackliga organisationerna kring ytterligare åtgärder för att visa uppskattning för det extraordinära arbete som utförs med anledning av covid-19. Medarbetarna är Västra Götalandsregionens största tillgång och i Personalutskottet försöker vi nu vända på alla stenar vi kan för att hitta sätt att avlasta, förbättra arbetsmiljö, visa uppskattning och säkerställa att de får den kompetensutveckling som de har rätt till och behöver.

Linn Brandström (M)

Regionråd och ordförande i Personalutskottet

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.