Onsdag 21 oktober 2020

För långa köer inom psykiatrin

Det finns idag stora bekymmer med tillgängligheten inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen där patienter får vänta länge på vård. I kontakter med patienter, i statistik om vårdköer och i patientnämndens rapport över klagomål från unga som möter psykiatrin är bilden entydig.

Flera av verksamheterna inom psykiatri vittnar om besparingar, vilket i sig bidrar till färre vårdplatser. Någonstans går smärtgränsen för vad verksamheterna klarar. Dessutom är många av lokalerna där psykiatrin bedrivs i stort behov av upprustning eller inte anpassade för ändamålet.

Västra Götalandsregionen har under en längre tid haft svårt att rekrytera psykologer, specialistläkare och specialistsköterskor inom psykiatrin. Här lyfter personalen lönenivåerna som ett hinder där regionen inte når upp till rikssnittet.

Under förra året tog patientnämnderna fram en rapport för att synliggöra klagomål från unga vuxna med psykisk ohälsa. Rapportens viktigaste iakttagelser är att den dåliga tillgängligheten bidrar till att patienter får ett större psykiskt lidande och upplever en sämre kontinuitet i sin vård och behandling. Patienter upplever även att man inte får tillräckliga insatser tillräckligt ofta.

Det är långa väntetider för utredning, recept och intyg som orsakar allvarliga ekonomiska konsekvenser för den enskilde individen, vilket riskerar att försämra den psykiska hälsan ytterligare.

När Socialdemokraterna pressar den moderatledda ledningen om de allt längre köerna så svarar de unisont att: ”Det är mycket på gång och det händer mycket inom psykiatrin.”

Det är säkert sant att mycket är på gång men vi ser inga förbättringar vad gäller köerna och undrar hur ledningen tänker? Hur ska sjukvården i regionen säkerställa en god och patientsäker psykiatrisk vård och tillgodose behovet av personal för att patienterna ska få den vård de har rätt till? Vi Socialdemokrater har lagt flera förslag för att förbättra situationen. Vi har sett till att en handlingsplan för konkurrenskraftiga löner ska tas fram. Vi har drivit på för att fortsatt stöd till vårdcentraler ska ges för att minska risken för läkemedelsberoende. Vi har arbetat för digitala lösningar för att nå områden som har rekryteringssvårigheter. Vi har kämpat för kostnadsfria läkar- och psykologbesök på ungdomsmottagningar samt tidiga insatser på MVC och BVC för föräldrar och barn med psykisk ohälsa.

Dessa förslag är viktiga och gör skillnad för människor som behöver hjälp och stöd. Vi vet att de som jobbar inom psykiatrin gör ett fantastiskt jobb men de behöver långsiktiga och goda förutsättningar!

 

Sebastian Ekeroth Clausson (S)

2:e vice ordförande Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

 

Susanne Berglund (S)

Vice ordförande Skaraborgs sjukhus

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.