Torsdag 16 augusti 2018

För vinster inom skola och omsorg

Vinster i välfärden har blivit ett skällsord och ett mantra som vänsterledaren upprepar med en dåres envishet. I ett företag är vinster eller överskott en förutsättning för att kunna investera i sitt företag och utveckla det, men det tycks inte regering och Vänsterpartiet ha någon förståelse för när det gäller skola och omsorg. Vänsterpartiet tycks tro att det som gäller i den offentliga ekonomin är det som är det enda riktiga, att om pengarna inte räcker till eller om man inte har kostnadskontroll i en förvaltning så kan kommunfullmäktige med ett klubbslag täcka underskottet genom skattehöjning.

Så fungerar det inte i den övriga världen, och att istället för att försöka göra kommunal ekonomi till norm borde kanske vänsterledaren fundera på hur den offentliga ekonomin kan närma sig omvärldens sätt att förhålla sig till överskott och underskott.

Det anmärkningsvärda är att de byggföretag som bygger skolan eller entreprenadföretaget som gräver diket vid den kommunala gatan det företaget redovisar sannolikt en vinst på att göra jobb åt kommunen som betalas med skattemedel, det företagandet ifrågasätts inte av vänsterledaren och regeringen, var finns kraven på vinstbegränsningar för dessa företag? Eller är det så enkelt att det är mansdominerade företag med starka fackförbund som arbetarrörelsen och det feministiska vänsterpartiet inte vågar ifrågasätta?

Under ytan där propagandan från vänstern tar slut finns det människor som vill att den lilla skolan eller landsbygdsskolan ska få finnas kvar, använda en annan pedagogik och verka för en levande landsbygd. Bakom Vänsterpropagandan finns det en sjuksköterska som vill bedriva en annan typ av vård eller ett kollektiv som bevarar äldreboendet på den lilla orten med höga värden för de boende och ortens utveckling. Bakom företagen står ofta starka kvinnliga förebilder och ledare som med små medel, ledarskap och yrkesskicklighet få ett företag att generera ett litet överskott. Ett överskott så de kanske kan köpa nya personaldatorer eller byta gardiner i klassrummen nästa år.

Med förslaget från regeringen kommer möjligheten att ha kvar dessa verksamheter bli mycket svårt – det borde debatten handla om!

Det behövs ett nytt ledarskap för Sverige!

Kent Folkesson (C)
distriktsordförande Skaraborg
riksdagskandidat

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
  • vastaspojken

    I debatten om obegränsad rätt till vinster i skattefinansierad verksamhet inom vård, skola, omsorg har jag med en dåres envishet upprepat samma fråga. Jag får inget svar. Nu hoppas jag att Kent Folkesson kan svara mig. Förklara för mig varför Sverige är det enda landet i världen där dessa företag inte kan drivas om ägarna inte får ta ut hur stora vinster som helst? Om ändamålet med en skola är att verka för barnens bästa, varför är det då ett sådant kämpande för vinsten? Alldeles uppenbart är det vinsten som är prio ett! Är själv med i en förening som driver en liten byskola. Det har aldrig varit tal om någon vinst! Nu börjar skolan närma sig den gräns där antalet elever blir för få. Glesbygden blir för gles.Hur det står till med gardinerna vet jag inte!
    Att vi behöver ett nytt ledarskap för Sverige är helt klart! Om nu Centern har en sådan ledare, sparka Löfven i nästa vecka och visa oss ledartakterna då! Vänta inte!