Tisdag 28 september 2021

Försäkringskassans hantering är respektlöst

Tänker ni göra något åt Alliansens försämringar i detta;  Monica Gren, Carina Olsson, Erik Ezelius och Patrik Björk ?

Alla vet att ni inte har majoritet i riksdagen. Alla vet att Alliansen införde dessa tokiga regler. Men:

När vi summerar det gångna året avseende sjukförsäkringssystemet i Sverige, kan vi se en mycket tydlig bild. Trots att lagstiftningen inte har ändrats avseende rätten till sjukpenning, så har en betydligt striktare tillämpning från försäkringskassans sida ändå i praktiken inneburit en påtaglig begränsning i sjukpenningrätten.Allteftersom året har löpt har de indragna sjukpenningarna eskalerat i en oacceptabel takt. Vi träffar flera medlemmar i IF Metall som vittnar om hur försäkringskassan oresonligt, orubbligt och omotiverat drar in sjukpenningen.Vi som får utstå denna hantering förvisas till Arbetsförmedlingen eller tillbaka till arbetsgivaren. Vi kan tydligt se desperationen hos de drabbade. Den ångest som de ofta får av försäkringskassans handläggning bidrar inte till att öka arbetsförmågan. Tvärtom så försämras den sjukdomsbild som redan finns.

Det är flera aktörer som måste samverka för att få ner sjuktalet, men försäkringskassan är en nyckelaktör. Därför har myndigheten också fått ett uppdrag att stärka sjukförsäkringshandläggningen för att åstadkomma en väl fungerande sjukskrivningsprocess.

Alla tycker det är bra ifall sjukskrivningarna minskar. Men ett sjunkande sjuktal måste ha sin grund i att människor faktiskt får en ökad arbetsförmåga, inte genom att ohejdat dra in sjukpenningen och därigenom manipulera statistiken.Under de tre första kvartalen 2016 hade indragna sjukpenningar fördubblats jämfört med föregående år. Betyder det att sjukvården blivit dubbelt så bra på att rehabilitera de som drabbats av ohälsa? Så är det naturligtvis inte, utan det är en administrativ strategi som Försäkringskassan börjat tillämpa i syfte att nå målsättningen.

Själva beskriver inte myndigheten det på samma sätt. I stället uttrycker man det som att man har ”förstärkt sitt kvalitetsarbete”. Vi kan se ett antal konsekvenser av det förstärkta kvalitetsarbetet. För det första har man i en mycket stor omfattning börjat ifrågasätta de läkarintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.Försäkringskassan tycker inte att funktionsnedsättningen eller aktivitetsbegränsningen hos den sjuke är tillräckligt beskriven. Eller så saknas det ”objektiva fynd” som styrker en diagnos.

Vidare har Försäkringskassan sedan den 1 november 2016 ändrat sina rutiner.Tidigare kunde man få sjukpenning under den tid som kassan utredde rätten till sjukpenning. Nu är det inte möjligt, ifall man beslutar att dra in sjukpenningen. I praktiken innebär det att indragningen sker retroaktivt. Försäkringskassan gömmer sig bakom två kammarrättsdomar för att rättfärdiga den nya rutinen.

Ytterligare en konsekvens av det förstärkta kvalitetsarbetet kan vi se när Försäkringskassan tillämpar den så kallade rehabiliteringskedjan.Efter 180 dagars sjukskrivning ska arbetsförmågan bedömas utifrån ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden. De flesta indragningarna sker också efter 180 dagars sjukskrivning.Men före 180:e dagen ska arbetsförmågan bedömas mot ett arbete hos arbetsgivaren, ifall man nu har en anställning. Ifall inte arbetsgivaren kan erbjuda ett arbete i sin verksamhet har man rätt till sjukpenning. Nu ser vi också hur kassan nekar sjukpenning redan när arbetsförmågan ska bedömas mot den egna arbetsgivaren.

Både den sjuke, arbetsgivaren och läkaren blir i stort sett omyndigförklarade av försäkringskassan när de hävdar att det inte finns något arbete hos arbetsgivaren utifrån besvären hos den anställde.

Skulle den drabbade nyttja sin rätt att få sin sak omprövad, möts man av ett brev från Försäkringskassan där det framgår att det kommer att ta 25 (!) veckor innan man kan ompröva beslutet. Ett kvalitetsarbete i syfte att förkorta sina egna handläggningstider är uppenbarligen inte prioriterat.Nu har man i stället börjat i fel ända genom att helt enkelt svinga ett trollspö och förklara den sjuke vara arbetsför.S amtidigt har man trollat bort statens kostnader till en annan budget då den sjuke får gå till arbetsförmedlingen i stället.

Den hantering som försäkringskassan börjat tillämpa är både respektlöst och kränkande mot de som drabbats av ohälsa. Och det är vi arbetare som gör det!

Jonny Alfredsson
IF Metall avd 27 Östra Skaraborg.

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
  • Michael Gustafsson

    Kunde inte sagt det mycket bättre själv.

  • Mikael Svensson

    Reinfeldts spöke spökar vidare för de som redan har det svårt.
    Jag rekommenderar ingen att bli sjuk eller skadad i efterdyningarna av alliansens jakt på valfrihet och rätten att tjäna pengar utan att skatta.