Fredag 20 juli 2018

”Försvarsvännerna” blir allt fler

Replik: Nu sällar sig Socialdemokraterna till de partier som påstår sig stå som ”garant” för ett starkt försvar. I ett inlägg på Skaraborgsbygdens debattsida (den 5 januari) med rubriken ”Vi tar ansvar för försvaret”, utvecklar Erik Ezelius (S) sina funderingar kring den nödvändiga uppbyggnaden av det svenska försvaret, precis som Moderaterna tidigare gjort när man påstått sig vara en garant för ett starkt försvar.

Det finns all anledning att än en gång påminna väljarna om de beslut som Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna m fl tog år 2000 och 2004. De besluten resulterade i en i stort sett total avrustning för det svenska försvaret. Antalet bataljoner för t ex armén sjönk från ca 200 till 8. En talande siffra när det gäller det ”ansvar” Socialdemokraterna tar för försvaret.

Så när Socialdemokraterna nu påstår att man ”tar ansvar för försvaret” så har vi sett tydliga bevis på vad det innebär. De besluten man tog år 2000 och 2004 måste ha inneburit något av den största kapitalförstörningen i modern tid. En nota som man nu skickar i knät på skattebetalarna när landet tvingas att bygga upp försvaret igen.

Socialdemokraternas löfte om ett starkt försvar är med god sannolikhet lika mycket värt som deras löfte innan valet 2014 att inte höja drivmedelsskatten och det vet vi ju alla hur det gick med det.

Stefan Hallberg
Sverigedemokraterna Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.
  • vastaspojken

    Ta ansvar för försvaret? Tänk om vi kunde vända på diskussionen och satsa på att ta ansvar för freden! Vad handlar det om egentligen? Starkt försvar mot vad? Klimatförändringar? Matbrist?Flyktingströmmar? Går hoten att möta med granater och JAS-plan? Nobels fredspris gick senast till ICAN en organisation som lobbat för kärnvapnens avskaffande. Sverige har tillsammans med 121 andra länder i FN röstat igenom en konvention mot kärnvapen. Alliansen, Sd och halva S motsätter sig att Sverige ska ratificera konventionen! Är problemet kanske så enkelt att det handlar om att hålla det militärindustriella komplexet under armarna?