Tisdag 25 september 2018

Fram till kl 16:02

Så länge får vi, Sveriges kvinnor, år 2018, betalt för vårt arbete. Det vill säga att det har skett en förbättring med två minuter jämfört med 2017, då vi hade betalt till 16.00 (arbetstid räknad mellan 08.00-17.00). Även om löneskillnaden fortsätter att minska i samma takt som nu (1,8 minuter/år) skulle detta fortsatt innebära, enligt Sveriges kvinnolobby, att vi uppnår jämställda löner först 2050. Så kan vi inte ha det!

På förstaplats när det gäller störst löneskillnad mellan könen hamnar Landstinget med hela 21,1%. Den näst största löneskillnaden hade tjänstemän inom privat sektor som landade på 17,9%.  Efter en standardvägning ökar kvinnors lön i procent av mäns, och det är inte längre landstingen som har den största skillnaden i senaste statistiken utan det är hos tjänstemän i privat sektor. Hela 7,2 procent. Landstingens oförklarade löneskillnad är 3,8 procent efter standardvägning.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en fråga som vi i Sverige arbetar aktivt med sedan 1984, och det är lika aktuellt idag 2018, som det var då. Det innebär att det arbete som de fackliga organisationer och jämställdhetsorganisationer gör i frågan är viktigt och vi behöver allas fortsatta stöd för att lyckas. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

Christina Pedersen
Yvonne Reteike
Likabehandlingsgruppen
regionstyrelsen Unionen Skaraborg/Väst

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.