Söndag 19 augusti 2018

Framåt för nära vård

Trygghet är att veta att vården finns där när vi behöver den. Att barnens vård finns nära, att vi kan få träffa en läkare när vi är sjuka och att samhällets skyddsnät finns där när vi behöver det som bäst. Det ställer krav på tillräckligt med händer i vården, att vårdens medarbetare har goda arbetsvillkor. Att köerna kortas. Och att fler får möjlighet till en fast läkarkontakt.

Vårdcentralerna är basen i svensk sjukvård. Det är till vårdcentralen som vi vänder oss med vanliga sjukdomar och krämpor. Tillgängligheten till vårdcentralerna har kraftigt förbättrats sedan vårdvalet infördes i Västra Götaland. Antalet vårdcentraler har nästan fördubblats och öppettiderna förlängts. Trots det finns mycket att göra. Centerpartiet vill därför satsa mer resurser på primärvården och ge vårdcentralerna ett större uppdrag. Vi måste bland annat få fler läkare att vilja jobba inom primärvården. Ett sätt är att öka intresset genom att göra det möjligt att driva mindre personägda vårdenheter. Ett annat sätt är att flytta vård som inte behöver utföras på sjukhus till vårdcentralerna.

På grund av gamla strukturer hänvisas många äldre och kroniskt sjuka i onödan till sjukhusens akutmottagningar. Väntan på akuten kan skapa oro och lidande och gör ibland mer skada än nytta.

Centerpartiet vill fortsätta att utveckla den mobila hemsjukvården. Det innebär att läkare från vårdcentralen och kommunens sjuksköterskor arbetar tillsammans och kan undersöka, vårda och behandla sköra i hemmet.

Vi vill också se fler mobila specialistsjukvårdsteam, med läkare och sjuksköterska från sjukhuset som kommer hem till patienten, vilket skulle öka tryggheten för våra mest sköra patienter och minska de akuta inläggningarna. Enligt Chalmersforskaren Svante Lifvergrens studier av utvecklingsprojekt inom mobil vård i västra Skaraborg har det inneburit en minskning av akutbesök med hela 80 procent. Man ser dessutom en minskning av mottagningsbesök med 89 procent och en minskning av antalet vårddagar med 92 procent. Det är imponerande resultat!

Samtidigt behöver dagens jourmottagningar ses över och utvecklas till en form av närakuter. Dessa ska bättre tillgodose befolkningens behov av enklare bedömningar och behandlingar på kvällar och helger, då vårdcentralen är stängd.

Även digitalisering av vård kan öka tillgänglighet och trygghet. Som genom tjänster så som KRY, Min Doktor eller 1177 där man kan få rådgivning, visuell bedömning, receptförlängning och lugnande besked direkt i hemmet.

Ett öppnare, tryggare och starkare Sverige kräver en sjukvård människor kan lita på. Centerpartiet har presenterat en lång rad förslag för att utöka valfriheten, öka tryggheten och korta köerna. Vi presenterar nu nästa steg i vårt målmedvetna arbete för att skapa en närmare sjukvård. För Centerpartiet är det viktigt att alla människor – oavsett ålder, sjukdomstillstånd eller bostadsort – har rätt till en närmare vård.
Kristina Jonäng (C), Regionfullmäktigekandidat Fyrbodal
Cecilia Andersson (C), Regionfullmäktigekandidat Sjuhärad
Emina Music (C), Regionfullmäktigekandidat Göteborg
Aida Karimli (C), Regionfullmäktigekandidat VG Västra
Gunilla Druve Jansson (C), Regionfullmäktigekandidat Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.