Måndag 19 augusti 2019

Gamla imperialister spökar fortfarande

Replik till Åke Svensson (Skaraborgsbygden 1 februari 2019)

I en kommentar till mitt inlägg den 1 februari konstaterar Åke Svensson från Götene  att det är européernas härjningar under 1800- och 1900-talen som är orsakerna till dagens flyktingströmmar. Det är väl en teori som jag inte delar. Tittar man t ex på Afrika som kontinent så kan vi konstatera att i flera länder är situationen nu avsevärt sämre sedan imperialisterna lämnat landet, som t ex i Zimbabwe, Kongo och Sydafrika. I Syrien är det som pågår närmast att klassificera som ett religionskrig mellan olika fraktioner av islam. Något man knappast kan skylla imperialisterna från 1800- och 1900-talen för.

Dessutom är det så, att enligt statistik från EU:s gränsskydd så är 97,5 % av de människor som tar sig över Medelhavet från Afrika till Europa inte flyktingar, utan ekonomiska migranter, vilket är något helt annat.

Om Sverige skulle använda samma definition på ”flyktingar” som FN gör, skulle ungefär 7 % vara flyktingar av dem som invandrat till Sverige. Att betydligt fler beviljats asyl här i landet beror på att vissa politiska representanter för den ”humanitära stormakten Sverige” envisas med att uppfinna egna grunder för att människor ska beviljas asyl här i landet. Att det sedan resulterat i att vi inte har resurser att ge de invandrade människorna en värdig tillvaro verkar förespråkarna för den humanitära stormakten helt vilja glömma bort.

Och det var egentligen det som mitt inlägg handlade om. Förutom att man nu återigen kommer att underlätta anhöriginvandring så kommer också svår sjukdom att var asylgrundande. Och självfallet kan inte den svårt sjuke ta sig hit ensam, utan naturligtvis så kommer resten av familjen att följa med och få asyl av särskilt ömmande skäl.

Åke har synpunkter på att jag oroar mig över min välfärd. Ja, det gör jag, och för mina barn och mina barnbarns också. Om du vill kunskapa inom området Åke så kan du väl läsa Finansdepartementets  senaste utredning om invandringens kostnader. Den heter SOU 2018:3. En god uppfattning om den importerade kriminaliteten kan du också få om du läser BRÅ:s rapporter. Då tror jag att du också skulle få anledning att oroa dig.

På en punkt håller jag med Åke Svensson och det är ”invandrarnas” behandling av Nordamerikas ursprungsbefolkning. Över detta borde USA skämmas. Men man kan kanske säga att det är ett bra, eller möjligen dåligt exempel på vad en alltför generös invandringspolitik kan leda till för ursprungsbefolkningen.

Sedan har vi inte, vad jag känner till i vart fall, haft några större flyktingströmmar från USA till Sverige.

Stefan Hallberg
1:e vice ordförande SD Karlsborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.