Fredag 14 augusti 2020

Ge 1 miljard extra till svenska barns idrottande

Två av tre barn rör på sig för lite, med mindre än en timmes fysisk aktivitet om dagen. Det är ett hot mot barnets välmående och på sikt även mot folkhälsan. Nio av tio invånare i Västra Götaland stödjer vårt förslag: ge 1 miljard extra till svensk idrott för att minska stillasittandet, skriver Märit Bergendahl på Svenska Innebandyförbundet samt Mats Lomander och Ulf Widell på Västsvenska Innebandyförbundet.

Glädje, kamratskap, självförtroende, gemenskap. När vi står vid sidan av en löparbana, fotbollsplan eller en innebandyplan och tittar på barn som idrottar syns i deras ögon hur de upplever allt detta, och mycket annat. Idrotten för så mycket positivt med sig.

Tyvärr är det många barn som inte får uppleva det alls, eller i alldeles för liten grad. Förutom att de går miste om dessa upplevelser missar de även den motion som idrott för med sig. Det är minst lika allvarligt.

Folkhälsomyndigheten har satt upp målet att varje barn bör ha minst 60 minuters fysisk aktivitet varje dag. Men bara var tredje barn rör på sig en timme om dagen. Bland pojkar är det 44 procent som når målet, medan det bland flickorna bara är 22 procent.

Den här stillasittande trenden bland barn och ungdomar behöver brytas och den svenska idrottsrörelsen kan bidra. Vi representerar Svensk Innebandy och vi erbjuder en enkel och rolig sport som alla kan utöva. Men det är vi inte ensamma om och vi vill att fler ska uppleva idrottens kraft och rörelseglädje. Ju fler som idrottar, desto bättre för folkhälsan och den sociala gemenskapen.

Svenska Innebandyförbundet vill att riksdag och regering ska öka statsanslagen till idrottsrörelsen med 50 procent, från dagens 2 miljarder kronor per år till 3 miljarder. Detta för att idrottsrörelsen fyller två väldigt viktiga funktioner i samhället: vi bidrar till folkhälsa och social gemenskap. En Sifoundersökning vi låtit göra visar att nio av tio invånare i Västra Götaland, 89 procent, vill öka anslagen. För landet som helhet är andelen 88 procent.

Med mer statligt stöd kan vi dels se till att ännu fler barn och unga kommer i rörelse, dels se till att vår föreningsverksamhet kan göra ännu mer för att stärka sammanhållningen i samhället.

Ett ökat statligt stöd bör dock kombineras med skärpta krav på återrapportering, för att säkerställa att pengarna verkligen gör nytta.

Vi uppmanar därför alla riksdagsledamöter i Västra Götaland att arbeta för att öka anslagen till idrottsrörelsen. Det skulle bryta den stillasittande trenden, samtidigt som fler barn får uppleva den glädje, kamratskap och gemenskap som idrotten för med sig.

Märit Bergendahl, ordförande för Svenska Innebandyförbundet
Mats Lomander, ordförande för Västsvenska Innebandyförbundet
Ulf Widell, kanslichef för Västsvenska Innebandyförbundet.

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.