Fredag 20 juli 2018

Ge besked om biogasen

Västra Götalands län bäst i Sverige på biogas. I Skaraborg finns biogasanläggningar som skapar jobb, tar tillvara lokala resurser och hejda klimatförändringar.  Ska denna positiva utveckling fortsätta behövs besked från regeringen om vilka spelregler som ska gälla för biogas efter 2020.

Redan i slutet av 90- talet påbörjades ett arbete i Västra Götaland med att bygga upp biogasanläggningar, tankställen och då började också de första biogasfordonen att rulla på vägarna. I dag finns det uppemot 15 000 personbilar, ungefär 300 bussar och ett stort antal lätta lastbilar, grävmaskiner och servicefordon som går på biogas i Västra Götalands län.

Totalt finns 45 biogasmackar i länet och ungefär lika många produktionsanläggningar. Om ett litet tag kommer ytterligare en handfull biogasmackar att etableras. Infrastrukturen för att åstadkomma ett riktigt rejält lyft för biogas är på plats. När Volvo AB och Scania meddelat att de kommer att satsa vidare på biogas i tunga fordon stärks dessa möjligheter ytterligare.

Men bönder och andra småföretagare som satsat på biogas behöver internationella och nationella spelregler som jobbar i rätt riktning. Idag riskerar svenskproducerad biogas att slås ut på grund av den dubbelsubventionering som exempelvis dansk biogas har.

Sveriges jord- och skogsbrukare är nyckelpersoner i den gröna omställningen.

Biogasproduktion är en del som Gröna näringarna kan bidra med till den gröna omställningen som ger positiva effekter för klimatet

För att ytterligare stärka biogasproduktionen föreslår Centerpartiet bland annat att en kretsloppspremie för biogödsel införs, vilket skulle stärka konkurrensen för biogödslet gentemot handelsgödsel och förbättra den ekonomiska konkurrenskraften för biogasproducenter i hela landet samtidigt som mer av energivärdet tas till vara i kretsloppet. Vi föreslår en kretsloppspremie på 50 kronor per ton biogödsel.

Om besked från regeringen dröjer hur man avser att agera, endera för att produktionsstödet som idag gynnar dansk och tysk biogas tas bort eller förlänga skattebefrielsen som gäller i Sverige så kan många små och medelstora anläggningar vara illa ute.

Det behövs enhetliga och långsiktiga villkor för biogas. Branschen måste ha besked. Och klimatet kan knappast vänta på en regering med beslutsångest.

Kent Folkesson (C)
distriktsordförande Skaraborg

  • Detta är ett debattinlägg. Det betyder att en läsare skickat in texten för publicering. Innehållet är skribentens egen uppfattning.